Historier
Bygrensesteiner mellom Aker og Kristiania i 1878 i Ekebergskråningen

copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: Bekkelagshistorie.no

Tilbake til side 1