Pjolter, Parelius og minneralvannets historie og tilknytning til Holtet.
 
 
Av Dag Jarnøy (BLF)
 
 
 
 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier