Videofilmer fra BLF

Her er en del linker til videofilmer som ligger på Youtube laget av Dag Jarnøy:


Frå åpning av Ekebergrestauranten med fin tale av Christian Ringnes.


Enakter ved Morten Røhrt som spiller Stamhusbesitteren Thorn i 2005

Ekebergparken åpning 26.9.2013


Ekebergbanens busser på 1950 tallet (Fra Sversvann, Klemetsrud og til Oslo)


Over Ekebergsletta, rundt på Holtet og til og fra Karlsrud En kjøretur som viser 2004 


Ryen gård og plassene, lokalhistorisk vandring 
(Simensbråten, Brattlikollen, Vestenga, Ryenenga mm)

 
Fra Ekeberg gård og nedover Ekeberg skråningen Oslo Byantikvars vandring med Ringnes


Helleristninger ved Sjømannskolen Kulturhistorisk Museum fortalte i 2006 


Radiointerju i Østlandsendingen om Anne Brannfjell 


Kastellet brannstasjon 
Glimt fra 1941 med øvelse og brannutrykning til Hvervenbukta skogbrann 


Grumsete verson av Bekkelaget skolefilm fra 1959. Ligger på BLF server Dropbox for nedlasting. (På Droppbox klikk nederst gå videre til nettside)


BLF låner ut harddidk med høyoppløslig versjon som man kan kopiere til egen harddisk for kr 200. (Det kostet BLF 5 000 kroner å lage prof. digitalversjon)


Klassefest for de som gikk i klassen på bekkelaget skole fra 1957 til 1964.
Her video fra besøk hos Sundal i 1994.


Klassefest for de som gikk i klassen på bekkelaget skole fra 1957 til 1964.
Her er festen i Holtv 6 i 1994.


D. Jarnøy: Noen videoer om turer og mest biler 


D. Jarnøy: Gamle engelske biler Fra Riley treff i Sverige 2007