Historisk oversikt BLF aktiviteter

 

30.11.96 Foredrag av DJ (Dag Jarnøy) om Bekkelagshøgda og arbeidet med boka: Fra gård til villa, på SAHs møte i Nordstrandshuset
11.11.97 Foredrag ved DJ hos Bekkelaget Lions Club på Bekkelagshuset, emne boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda
03.09.98 Dugnad på Nylendet husmannsplass på Brannfjell og foredrag av DJ
11.06.98 Lokalhistorisk vandring ved DJ fra Ekeberg gård til Nylendet på Brannfjell
14.10.98 Foredrag ved DJ på DIS Oslo og Akershus møte på Riksarkivet, emne slektsboka
15.04.98 Foredrag ved DJ med før og nå bilder fra Holtet. Presentasjon av Byantikvarens arbeid ved Nils Anker. Nordseter Gårds Venner ved John Baisgård.
22.01.98 Foredrag ved DJ boka Fra gård til villa, og om hele BLFs område. BLF viste en plakatutstilling utlånt av Bydel Ekeberg/Bekkelaget og BLF viste kartene fra 1924.
22.10.98 Foredrag av Karin Halvorsen om Villa Seterhøy (BLFs logo). BLF ved DJ viste en årskavalkade.
24.02.98 Foredrag av DJ hos Nordseter gårds venner med tema Nordseter gård
08.09.99 Trikketur med Ekebergbanen i egen leiet trikk til Sporveismuseet på Majorstua med omvisning.
15.10.99 Ekeberg Haveby Vel arr. en lokalhistorisk vandring. BLF ved DJ var guide på tur fra Ekeberg skole, England, Lille Ekeberg, Høienholm, Nordjordet og Ekeberg gård.
16.03.99 Foredrag av DJ på Bekkelagshøgda vels årsmøte tema Nordseter gård og området Holtet
17.03.99 Foredrag av Odd Kletteli om fiskere og strandsittere på Bekkelaget ved 1700 tallet. Foredrag ved DJ med tema: Fra Nordseter til Kullebund
19.10.99 Foredrag av DJ på Kiwani møte i Drøbak med emne slektgranskning, utgivelse av sleksbok og lokalhistoriebok.
21.01.99 Anne Brannfjell - "signekonenes dronning" foredrag av Berit Øiseth Bakken (Bergljot Grue). BLF kort gjennomgang av året som gikk.
21.10.99 Foredrag ved DJ om Bernhus gård. Presentasjon av Norges Metallsøker forening. Presentasjon av BLF trikketur og BLF Gul-gruppe.
26.05.99 Dugnad på Nylendet husmannsplass på Brannfjell
28.08.99 Foredrag ved DJ på Nordseter borettslags grillfest, tema Nordseter gård
..........00 Foredrag ved DJ hos Oslo og Omegn Krigsveteraner, tema Ekeberg hovedgård og hyttene på Brannfjell
08.06.00 Lokalhistorisk vandring ved DJ BLF og Reidar Ø Brevik Søndre Aker Historielag, turen gikk fra Solveien til Sandstua nær Brannfjell.
09.06.00 BLF hadde egen stor stand på Bydelsdagene. Utdeling av lokalhistorisk kart, Salg av ny T-trøye

05.09.00 Lokalhistorisk vandring ved DJ fra Kafé Utsikten, turen gikk så til grensestein nr 2. På Sjømannskolen hadde BI disket opp og ga en omvisning.
09.03.00 Foredrag ved DJ hos Bekkelaget og Nordstrand Husflidslag tema hele bydelen
10.05.00 Foredrag ved DJ ved starten av Stjernemarsjen på Ekeberg skole, tema Ekeberg hovedgård
14.03.00 Fotokveld med kopiering fra medlemmenes fotoalbum.
15.10.00 Lokalhistorisk vandring ved DJ for Ekeberg Haveby Vel, start ved Simensbråten.
20.08.00 Foredrag ved DJ om Ekeberg hovedgård og hyttene på Brannfjell
24.05.00 Dugnad på Nylendet og skilting av Brannfjell husmannsplass.
25.10.00 Foredrag ved Ivar Sekne: Fra bønder til blokker (om Lambertseter). Foredrag om Lille Ekeberg (Munkebråten Nordre) ved Gerd Woll som hadde masse nytt stoff.
26.01.00 Foredrag av DJ om grensesteinene fra 1878. Rapport fra gruppen "Bekker og dammer" ved D. Jørgensen. Visning fra BLFs bildearkiv.
10.06.01 BLF deltok før sommerferien på "Frokost i det grønne" på Ekeberg Hovedgård
08.11.01 Foredrag om mål, vekt og penger v/ Dag Jørgensen. Carlsborg (Historien om husene nedenfor "Ekebergrestauranten") ved DJ. Glimt fra hvor BLF har deltatt.
09.06.01 BLF deltok på bydelsdagen på Holtet på trekantomta med gratis turer med hest og vogn, lokalhistorisk konkurranse og viste frem en 50 år gammel ”Skullerudbuss”
10.06.01 BLF deltar på Frokost i det grønne, på Ekeberg hovedgård. Foredrag ved DJ.
11.03.01 BLF holder fotoutstilling på Grendehuset i Holtveien 6
14.09.01 BLF ved DJ holdt foredrag om Jomfrubråten gård i forbindelse med at borettslaget ("Midtgården") ved tennisbanen feirer sitt 10 års jubileum
14.10.01 BLF ved DJ holdt en lokalhistorisk vandring på Ekebergsletta for Ekeberg Hageby Vel, start ved Brannfjell skole.
22.03.01 Finn Erhard Johannessen presenterte og holdt foredrag om Nordstrandsboka. BLF visning av kortfilm om Oslo for 50 år siden.
22.05.01 Lokalhistorisk vandring ved DJ på øvre del av Bekkelagshøgda, start ved parken i Bernt Knutsens vei, avsluttet ved Oliver Dammen..
23.01.01 Foredrag ved Arild Bølstad om krig og fred i Holtet Haveby. Foredrag av DJ om Ekebergbanens busser. BLF viste foto fra B. H. Vel 1929 til 1948
23.10.01 BLF ved DJ holdt et foredrag om Nordseter gård på Nordseter sykehjem
28.08.01 Lokalhistorisk vandring ved DJ fra Brannfjell skole til Ekeberg Camping. Det ble lagt ned blomster der luftskipet Norge N1 landet for 75 år siden.
17.01.02.Foredrag av D. Lundeby på SEM-huset (tema om Simensbråten div.)
06.11.02 Foredrag av Jan Bjerkebro om sine opplevelser som guttunge 1940 - 45. Foredrag av DJ om kanonfundament på Brannfjell og plassering for varden på Brannfjell
08:06.02 BLF hadde egen stand på bydelsdagen på Holtet. Utdeling av et nytt lokalhistorisk hefte og BLF pins. Det ble også avholdt en konkurranse.
09.06.02 BLF deltok på "Frokost i det grønne" på Ekeberg Hovedgård, underholdning var i regi av Arbeidsgruppen for Ekeberg hovedgård ved Elinor Østen.
11.03.02 Visning av bilder 1865 fra "Nedre" Bekkelaget og Østre Aker. Reprise på en av de første foredrag om Bekkelagshøgda. Konkurranse identifisering av gjennstander.
12.09.02 Foredrag: Med luftskipet "Norge" til Ekeberg av Knut Erik Hagen. Foredrag om Ekeberg Hovedgård og hva er et stamhus? ved Jens Treider
14.05.02 BLF ved DJ holdt et foredrag om Anne Brannfjell i Camilla foreningen på Bekkelagshuset.
14.05.02 Fellesarrangement med Søndre Aker Historielag. Dette var en lokalhistorisk vandring på Brannfjell, Arne Sunde fra SAH var guide.
31.01.02 Foredrag av Odd Kletteli om postbonden på Seter. Billedserie med info om Simensbråtenprosjekt ved D. Lundeby.
08.03.02 BLF v DJ holdt foredrag på SAH sitt årsmøte med tema Nordseter gård i Menighetssenteret på Nordstrand.

15.01.03 Eivind Knudsen på SEM-huset inviterte ”Prosjekt Simensbråten” til en oppfølging av fjorårets arrangement ved Dag Lundeby

03.09.03 Presentasjon av DJ om Ekeberg hovedgård boka. Visning av bilder fra BLFs bygging av varde på Brannfjell.
15.06.03 BLF deltok på "Frokost i det grønne" på Ekeberg hovedgård. Det var diverse underholdning og BLF holdt et foredrag om Stamhuset Ekeberg hovedgård.
19.03.03 Foredrag om familien Thorsons liv med dyrene på Jomfrubråten fra 1918 til i dag ved Sidsel Thorson Falch.
19.11.03 Foredrag om arbeidet med å lage boka om Ekeberg hovedgård (stedet og Røhrt familien).
24.04.03 Lokalhistorisk vandring på Jomfrubråten.Dette arrangement var i samarbeid med Søndre Aker Historielag DJ og Arne Sunde ledet vandringen.
28.01.03 Foredrag Oslo opp av asken ved Petter Hartnes. Foredrag ved Ragnar Hallre om originaler på Bekkelagshøgda.
02.11.04 Foredrag ved D. Jørgensen om skulpturer i bydel Nordstrand. DJ viste en laget video fra omvisning på Akershus festning
22.04.04 Vertskap for Fellesrådet for historielagene i Oslo, DJ et foredrag om BLF
10.05.04 Lokalhistorisk vandring fra Holtet videregående forbi Holtet til Torsborgveien.
10.05.04 Lokalhistorisk vandring ved DJ for Oslo Selskap, fra Kafe Utsikten og nedover skråningen
25.08.04 Lokalhistorisk vandring på Ekeberg og Lille Ekeberg, samarbeid med SAH, DJ og Arne Sunde.
27.01.04 Foredrag av Petter Hartnes om Kongshavns historie, og foredrag ved Rune Askim om Kongshavns revyer og melodier.
30.03.04 Foredrag av Svein Solhjell om byggekulturen 1840 til 1940. DJ viste bilder Ryen gård og Simensbråten
11.06.04 holdt BLF ved Dag Jørgensen et foredrag på møtet til BSKs eldre på Bekkelagshuset. Emnet var om "Bekker og dammer på Bekkelagshøgda".
13.11.04 Foredrag ved DJ hos Lions på Ulvøya, med bilder fra Bekkelaget
21.08.04 Lokalhistorisk foredrag ved DJ på Brannfjellveien borettslags 50 års jubileumsarrangement
02.10.05 Foredrag av DJ for SAH på deres 30 års jubileumsmiddag på Ekebergrestauranten, tema om Ekebergrestaurantens historie.
05.10.05 BLF ved DJ holdt foredrag for DIS Oslo og Akershus på Bekkelagshuset
07.03.05 Foredrag om Ekebergrestauranten, visning av en reklamefilm fra 1932,
07.03.05 Teaterforestillingen "Stamhusbesitteren" spilt av skuespilleren Morten Røhrt. Foredrag av DJ om historien til Ekebergrestauranten.Visning av reklamefilm fra 1932
07.09.05 lokalhistorisk vandring ved DJ fra Nordseter gård til Kastellet gård og videre via Sørli til Funkisbygget
08.11.05 Trond Søhagen holdt et foredrag om Lorenz Meyer og Alunverket. Dag Jarnøy viste bilder og fortalte inngående om Solkolonien på Brannfjell (1817 - 1921)
10.05.05 Lokalhistorisk vandring ved DJ fra Ekeberg hovedgård, via Jomfrubråten til Ekebergrestauranten.
10.11.05 Dag Lundeby fra BLF har holdt foredrag om Simensbråten for Ekeberg Lions den 10. november
16.02.05 BLF ved DJ holdt foredrag om Ekeberg hovedgård på Ekeberg Havebys årsmøte
27.01.05 Foredrag om Kafé utsikten ved DJ, visning av film om år 1900 - 2000 i Oslo, kavalkade BLF i 2004.
11.03.05 Foredrag av D. Lundeby hos Ekeberg Pensjonistforening (tema Simenbråten)
...  08.05 Foredrag av DJ for BSK Ældres om Ekebergrestaurantens historie
05.09.06 Lokalhistorisk vandring ved Karlsrudområdet DJ.
07.03.06 Diktopplesning ved Reidun Bjargo, historie om Wergeland og Ibsen ved Petter Hartnes. Visning av en film fra Oslo på 1950 tallet.
07.03.06 Monumentalkunsten i bydel Nordstrand ved D. Jørgensen. Og visning av film fra Oslo på 1950 tallet, Enerhaugen mm
09.05.06 Møte ved tidligere husmannsplass Nylendet på Brannfjell, rydding av busker. Om Solkolonien ved DJ.
10.11.06 Dag Lundeby fra BLF holdt foredrag i Simensbråten Pensjonistforening
15.11.06 DJ viste sitt redigerte filmopptak av foredrag av Merete F. Simonsen fra Kulturhistorisk Museum i Oslo,om Helleristningene ved Sjømannskolen.
15.11.06 Visning av en 8 mm film fra 1980: ”Løk på lager”. Foredrag om ”bakgrunner” på fotografier av DJ.
19.01.06 Foredrag av Odd Kletteli om Befolkningen på Bekkelaget før 1770. DJ viste en kavalkade over 2005, og en film fra 1950.
21.06.06 BLF ved DJ holdt en liten lokalhistorisk vandring for lærere fra Østensjø Skole, som hadde sommeravslutning på Ekebergrestauranten.
30.03.06 BLF ved DJ holdt foredrag på Nordstrand Vels årsmøte. Foredraget var en billedkavalkade kalt: På kryss og tvers i Bydel Nordstrand.
..........06 Foredrag av D. Lundeby hos Simensbråten Ekeberg husmorlag (tema Simensbråten)
..........07 Foredrag av D. Lundeby Simensbråten Ekeberg pensjonistforening (Solkollonien)
07.11.07 Christian Ringnes kom og fortalte om planene for en skulpturpark i Ekebergskråningen.
13.03.07 Foredrag om Bekkelaget kirke ved Trond Dokka. Foredrag om Holtet gård og eiendommene i området ved DJ
17.01.07 Foredrag om Ekebergbanen ved DJ. Visning av en 8 mm film "Den magiske kanne" fra Bekkelagshøgda i 1980.
17.01.07 Årsmøte. Odd Kletteli holdt et foredrag om: Befolkningen på Bekkelaget før 1770. BLF viste en kavalkade over året 2005, og en filmsnutt fra 1950 årene.
20.08.07 Foredrag og visning av BLFs kart ved DJ. Visning av Oslo Kommunes fotosamling på nett, samt BLFs nettsider ved D. Jørgensen.
24.05.07 Gratis medlemstur med leid buss til Vannverkets fjellanlegg ved Skullerud.
02.06.08 Foredrag hos Lions på Ljan
11.03.08 BLF møte med foredrag om en trikketur ved Arild Bølstad og et foredrag om Bekker og dammer ved D. Jørgensen
11.09.08 BLF møte med foredrag om Anne Brannfjell v D. Jarnøy, visning gammel Oslofilm (Enerhaugen til Vaterland med mer) og fra Ekebergsletta
13.11.08 BLF møte med en kavalkade over noen av de mange butikker i området fra området ved Karlsrud ned til Solveien. Viste glimt fra gamle ”Oslo filmer” og amatørfilmen: Ilseng
16.01.08 BLF årsmøte og visning av kavalkade BLF 10 år. Visning av del 2. av historien om Ekebergbanen.
26.08.08 Foredrag på grendehuset i Holtveien 6 for jubilerende gymnasklasse, om Ekebergbanen ved D. Jarnøy
11.03.08 BLF viste en gammel film fra lokal filmklubb, D. Jørgensen holdt foredrag om bekker og dammer og Arild Bølstad fortalte fra trikketur i hans barndom.
20.05.08 BLF gratis busstur "veteranbuss" Holtet til LTH museum på Majorstuen. Her var Ekebergbane trikker og buss, og mange andre trikker og busser.
13.11.08 På Ekeberg mellom Enoks vei og Brannfjellveien ligger en veistump uten navn. BLF foreslo at denne oppkalles etter den kjente signekone og helbrederske ”Anne Brannfjell”
11.09.08 BLF møte med foredrag Anne Brannfjell. Vi så på virksomhet, familie, 5 barn og gullsmed H. Øiseth som var far til hennes 2 barn. Viste glimt fra gamle ”Oslo filmer”
23.04.09 BLF ga Bekkelaget skole stort kart over området fra 1861. Kartet skal brukes i elevoppgave 150 års jubileet for skolen. Det ble gitt 18 bøker: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda.
26.01.09 BLF møte. Søren Hofgaard fortalte om postkort som hobby og viste 170 flotte lokalhistoriske bilder.
01.04.09 BLF møte O Kletteli foredrag Folketellinger til 1900, områder og personer. Ekeberg Hovedgård video. Brannvesenets fra Kongsveien 51 til Kastellet, viste en video.
09.06.09 BLF lokalhistorisk vandring Ca. 150 fremmøtte fra Ekeberg hovedgård og nedover stier og veier i Ekebergskråningen. Den planlagte skulpturparken var tema.
10.09.09 Lokalhistorisk vandring fra kirken mot Ekebergsletta: Om gravrøyser,  bosetninger, husmannsplasser, tyskerkirkegården, arr. BLF, Eikabergtinget og Søndre Aker Historielag
05.11.09 BLF møte. Boka om Simensbråten ble presentert. Et møte med 60 deltakere. Telefonens barndom og historie ble også presentert.
28.01.10 BLF møte. Historien om Ryen gård og husmannsplassene (Ryenhagen, Sydhagen, Vestenga, Ryenenga, Libak, Østli.)
25.03.10 BLF møte foredrag Dag Jørgensen om Robert Millar, "reklamens far" på Ryenengen (Brattlikollen). Og Dag Jarnøy fortalte om Sjømannskolens historie.
06.05.10 lokalhistorisk vandring med start fra T-banestasjonen på Brattlikollen. Ryenenga,Vestengen og plassene under sto i fokus.
28.11.10 BLF møte Nils Petter Thuesen som er en lokalhistoriker fortalte om lansert bok om Oslos historie.
30.11.10 BLF møte Viste bilder og film  "Libak" 1946, samt  BLF på Nylendet i 1998. Dag Jørgensen foredrag: Martinus Lørdal, (berømt idrettsmann på Bekkelagshøgda.
19.01.11 BLF møte Viste bilder og film fra BLFs første dugnad på Nylendet i 1998. Dag Lundeby fortalte om Ryen Varde og signalsystemet som ble brukt her
22.03.11 BLF møte Et foredrag om hyttene på Brannfjell ved DJ. Her var det mye ny informasjon. Medlemsundersøkelsen vil bli presentert
25.09.11 På Nordseter gård, Dag Jarnøy holdt et foredrag om gården Nordseter og alle husmannsplassene. Dette er et arrangement knyttet til Bydelsdagene.
05.10.11 Foredrag om plassen Knutsbråten / Utsikten / Birkelund under Nordseter gård ved DJ.
18.01.12 BLF møte. Historien om radio Brannfjell, militær aktivitet 1. verdenskrig og oppover, ved DJ. BLF hefte Lokalhistorie 4 ferdig. Video: Kjøretur Holtet til Karlsrud i 2004
29.03.12 BLF møte. Stort fremmøte tomt for vafler. Foredrag i 2 timer om Nordseter gård og Kastellet, med mye nytt. Flere tidligere feil som andre har fremsatt ble rettet opp
00.05.12 Gunnar Pedersen og Dag Jarnøy fikk prisen Ekebergtrollet av Ekeberg Lions. (D. Jarnøy fikk på bakrgunn av dette organisert en statue av Anne Brannfjell)
03.09.12 BLF gratis tur med veteranbuss. Turen gikk til "Nedre" Bekkelaget hvor vi fikk presentert litt av historien til dette stedet av Ragnvald Hansen.
23.09.12 Bydelsdagene D Jarnøy foredrag om Nordseter gårds historie ble holdt i våningshuset. Nordseterstranden, Kastellet og Bernhus. Nitidig arbeid med primærkilder 1690 til 1900.
07.11.12 BLF møte det ble holdt en lenger litt justert utgave av foredraget om Nordseter gård som ble bra mottatt av de 62 fremmøtte.
20.02.13 BLF møte foredrag av D Jørgensen om Gustav Holter. D Jarnøy viste status for Skulpturparken i Ekebergskråningen, arbeider i marken er nå under realisering
23.04.13 BLF møte (fullt hus). Foredrag  Jomfrubråtens opprinnelig: Braattum,  Lille Bekkelaget , Sjursøen, Kongshavn, Alunverket i Grønlia, gamle kart 1700 tallet og bilder.
19.11.13 BLF møte Ragnvald Hansen  holdt et fremragende foredrag om «Nedre» Bekkelaget.
12.02.14 BLF møte D. Jørgensen foredrag: Vårt område og hendelsene i 1814 på Eidsvold? Og Dag Jarnøy litt om: De eldste butikker på Holtet
24.05.14 lokalhistorisk vandring med Dag Jarnøy i området Ekebergparken. Dette var et arrangement i forbindelse med Bydelsdagene for Nordstrand Bydel.
25.09.14 var det en Lokalhistorisk vandring med start ved info.senter Ekebergparken (meget få deltakere).
20.11.14 BLF møte m ekstraordinært årsmøte. Foredrag D. Jørgensen gamle måleenheter og om befolkningen 1814 i vårt område. D. Jarnøy presenterte utdrag fra den nye boka.
26.01.15 Fellesmøte mellom SAH og BLF på Nordstrandshuset: Ekeberg Hovedgårds historie og Stamhuset. Foredraget var ved Dag Jarnøy.
16.04.15 BLF møte foredrag om mangfoldige historien til "Strykejernstomta" på Holtet. Her kom Nordstrands Kino, men det var utallige prosjekter som har vært prøvd realisert.
19.11.15 BLF møte. Viste film Bekkelaget skole 100 år ( høy oppløsning) Her er  kjente elever/ lærene. Svein Solhjell vil holdt foredrag:"Bygningsstil for villaer 1860-1960"
26.01.16 Foredrag ved D. Jarnøy om gården mellom Lambertseter og Nordseter som var Søndre Hellerud. 200 års historie nevnes og mye nytt om Oberst Rode og Bernt Knutsen.
15.02.16 Foredrag av BLF ved D. Jarnøy på Nordstrand Velhus, tema var Jomfrubråten gård og Ekebergskråningen.
14.04.16 blomsternedleggelse og tale ved ambassadør Novello Giorgio fra Italienske ambassade. 90 år siden luftskipet Norge mellomlandet på Ekebergsletta. DJ holdt  tale.
16.04.16 Lokalhistorisk vandring fra Søndre Hellerud gårdstun, forbi Dale, Nordre Hellerud, Lekern, Bjerregård, Ringshus, Svea, Veststuen, Lillering, Hygga, "Dam", Arnero og Karlsrud.
10.09.16 På Brannfjell var det treff med lokalhistorie, litt kvisting og kaffekos (egen medbrakt kaffe og mat) Her markerte vi at det var en hendelse her for 99 og 199 år siden.
17.11.16 Foredrag av DJ om historien til Solkolonien på Brannfjell med mange bilder og masse nye opplysninger som er funnet. Vi fortalte hvor bygningen havnet og hva den ble brukt til.
24.01.17 Et omfattende foredrag av DJ om historien for utbygging av 10 000 boliger på hele Ekebergsletta, steinbrudd på Brannfjell, bygging av Holtet Haveby, luftskipshavn mm.
29.03.17 Foredrag v Dag Jørgensen om veiene i gamle dager i vårt område. Foredrag v DJ om eldre historien til Lille Ekeberg og Munkebråten, Munkehagen, Svingen, Høienholm og Stampen.
06.05.17 Lokalhistorisk vandring på Brannfjell ved D. Jarnøy.Vi så på Nylendet, Solkolonien, varden/vanntank, kanonfundament, Svarta, Sanitetsforeningens hytter og steinbrudd.
28.11.17 Foredraget ved DJ om butikker ved Holtet fra den første og en del år oppover. Og et foredrag om hvorfor Bernhus skole skiftet navn til Bekkelaget skole.
05.12.17 DJ holdt foredrag om Annæus B. L. Parelius som var den første mineralvannfabrikant i Kristiania. Og et foredrag om Traverbanen som skulle komme på Holtet.
06.02.18 Foredrag ved D. Jarnøy om Vanningsten skjenkested som lå på Bekkelaget, Jomfruhagen og Fjellsol kafe. Ivar Sekne presenterte sin bok om Ekebergbanen 100 år.
05.04.18 BLF lokalhistorisk vandring: Torsdag 5. april Frammøte: På Oslo torg, rett ved Oslo ladegård. Vandringsleder: Leif Gjerland  
12.09.18 Lokalhistorisk vandring v DJ frammøte: Brannfjell skole Emner: Tempelet, Erlandstuen, steinbrudd, Olseløkka, Smedstua, Marinens radiostasjon, Luftskipet Norges og Mordteløkka
22.09.18 Foredrag på SEM huset for Simensbråten Vel. Tema krigen 1940 - 45 i vårt området. 
15.11.18 Foredrag ved D. Jarnøy om Hovedveier og skysstasjoner sydover fra Christiania til Nordby (også langs Gjersjøen: Tyrigrava, Villa sandvigen, Tangen og Ringnes)
05.02.19 Foredrag med tema 1960 årene ved DJ. Besøk av Even Hansen og pop bandet The Stingrays som spilte live musikk fra 1960 tallet.
26.03.19 D.Jarnøy holdt foredrag om feilaktig identifiserte bilder på nett. Historien om funkis. En liten kavalkade over 2018 aktivitet.
12.09.19 lokalhistorisk vandring v DJ rundt på Kastellet, Nordseter gård, Kastellet gård. Kastellet telefonsentral og Aker Trafostajon, om Veivesen og Brannvesen felles bygg.

21.01.20 foredrag ved D. Jarnøy om BLFs virksomhet fra starten i 1997 frem til i dag. Glimt av 120 foredrag og 27 lokalhistoriske vandringer. 

7. 9.2021 foredrag med tema: Om Holtet Høyere skole ved Dag Jørgensen.

28.9.2021 foredrag med tema: Lille Bekkelaget (Kneppe) og historien om de første eiendommer, butikker, toget og industri som kom her ved Mosseveien.
16.11.2021 foredrag med tema: Eiendomsspekulanten O. C. Bjerkes og historien og om Villa Nova i Solveien.

8.2.2022. med tema: Om plassene Berget og Seterhøy (ved Oliverdammen/Seterhøydammen) og plassen Stenhammer ved Ekebergveien nær Sørli.

5.4.2022 årsmøte og foredrag med tema: Skjenkesteder i vår bydel i gamle dager. (Vanndingsten, Malmøykalven, Solheim mm på Bekkelaget)
7.6.2022 lokalhistorisk vandring ved Holtet med start i Kongsveien ved skomaker Fix. Vi så på hvor det har vært startet butikker o.l.
27.9.2022 foredrag: Nordstrands første butikker ved Mosseveien, en fortsettelse av fortellingen om O. C. Bjerke. Senere flere butikker på Seter (Østlie, Undeli og Ek)

22.11.2022 foredrag med tema historien til Holtet Høyere skole ved Dag Jørgensen. Foredraget er en reprise da mange hadde ønsket dette.

11.1.2023 "møte" var et besøk i Bekkelaget kirke som fylte 100 år i 1923. Historien om Bekkelagskirken, ved Randi Dyrerud.
28.2.2023 foredrag om Politi og Brannvesen på Nordstrand, Bekkelaget og Ljan fra starten i 1891.

18.4.2023 Foredrag: Del 2 Gården Søndre Hellerud, og nordre delen, samt Kolsrudjordet ved Karlsrud, Sorenskriver Ring, oberst Rode og Bernt Knutsen blir omtalt.

26.9.2023 Foredrag om Kongshavn, fra fiskere til restaurantdrift, om vannkilden, eiendomsgrenser, konkurser mm

28.11.2023 Foredrag om stedet Grønlien, Alunverket, pipefabrikken, Meyer, Henrik Wergelands hus, restauranter mm 

13.2.2024 Foredrag om gamle planer om utbyggelse av boliger på Ekebergsletta og Brannfjell, Ekebergbyen, for 12 000 mennesker.

 

 

Tilbake til side 1
Edit the block
Display size Width Offset Visibility
Large
Medium
Small
Extra small  
Print  
Visibility by size  
Visibility by orientation