Nytt 2024

Sist oppdatert 5.6.2024.Neste BLF arrangement blir en lokalhistorisk vandring ved og på Ekebergsletta 24. september. Vi starter ved Ridesletta ved trappene over Svenskesletta, vi skal innom Luftskipsminnesmerket, statue av Anne Brannfjell, Ekeberglien, Solkolonien, Svarta og kanonfundament fra 1. Verdenskrig.

Ha en god sommer. Bekkelagshistorie.no

.


Et av foredragene som jeg jobber med og som senere vil bli holdt i BLF, starter med historien om Raschs vei.
Følgende tema vil være med i BLF foredraget:
Historien om Raschs vei.
Johan Rasch og familien på Ljabru gård.
Brennevinsproduksjon og gjestgiveri.
Smeden Løken og landhandleriet.
Ljabru kornmølle og embalasjeskole.
Hauketo konditori, kro og landhandleri i nedbrent hus.Du er velkommen vederlagsfritt første gang på våre møter med foredrag. Hvis du synes våre møter er interessant og liker den hyggelige atmosfæren kan du senere melde deg inn. Vi trenger din støtte for å drive vårt lokalhistoriske arbeid. Vipps 708090 eller konto 0531 1168772

kr. 300 merk med mobilnummer.

 


 

Vellykket BLF møte 23. april
på Bekkelagets Menighetssenter Sandstuveien 15. 
.
Møte23april2024
95 fremmøtte var veldig hyggelig. 
.
Tema: Det sentrale Holtet.

Noen stikkord for foredrag: 

Når kom byggene med de 2 bankene på Holtet?

Når kom første kiosker på Holtet?

Om Holtet og Sæters første drosjeholdeplass.

Kjøp av drosjetomt som ble ekspropriert av EB.

Hvorfor ble Skoleveien stengt?

En gammel drosje som ble traktor.

Holtet Bilverksted og Bildepot var 2 steder.

Hvor var den første bensinstasjon på Holtet?

Hvor ble det av kiosken til Holtet Bildepot?

Drosjeeier Klempes forslag.
.
Som vanlig kaffe og vafler i pausen, samt utlodding av lokalhistorisk vin.

Her er Oslo Sparebank og drosjeholdeplass skimtes.

.Møte om Ekebergsletta.

BLF 13. februar 2024 kl. 19 på Bekkelagets Menighetssenter Sandstuveien 15.

Spørsmål som ble besvart i foredraget:

  • Hvor var salg av de første tomter på Ekeberg Gård?
  • Når kjøpte Kristiania (Oslo) Kommune Ekebergsletta med Brannfjell?
  • Hvordan var planene for den store Ekebergbyen med boliger for 12 - 15 000 mennesker?
  • Hvorfor ble ikke sletta bebygget som planlagt med blokker, hus og infrastruktur?
  • Hva var formål med pukkverk og steinbrudd på Brannfjell som vi ser rester av i dag?
  • Hvem reddet Brannfjell fra bebyggelse?
  • Hvilken rolle hadde Ekebergbanens sidespor over sletta?
  • Hva var historien til Holtet Haveby som skulle ha vært Ekeberg Haveby?
  • Hvorfor ble det ikke luftskipshavn og flyplass?


 
Ekeberg gård med jordet på sydsiden.


Boligplaner markert på et kart fra 1938.

Foredraget blir ved Dag Jarnøy, og det har vært vist et liknende i januar 2017.