Medlemskap i BLF

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening (BLF) er en lokalhistorisk forening som ble stiftet høsten 1997

Støtt vårt arbeid

Støtt vårt arbeid ved å være medlem i BLF som har Nettsiden: Bekkelagshistorie.no og egen Facebookside: Bekkelagshøgda med omegn før og nå (fra 1.11.2023)

Alle medlemmer blir "tilskrevet" via SMS. Så send oss ditt mobilnummer. For de vi ikke har mobilnummeret til blir det post. Vi har har møte eller arrangementer (ca 4 ganger i året). 

Vi er åpne for alle innspill som kan være med på å gjøre foreningen slik medlemmene ønsker. 

Er du interessert ta kontakt. 

Takk til alle som er med og støtter oss i vårt lokalhistoriske arbeid.

Medlemskap:

Medlemskap koster for tiden kr 300.- og gjelder for en person eller en familie og inkluderer hefte Lokalhistorie når det utgis. 

Betal inn på BLFs bankkonto: 0531 1168772 eller VIPPS konto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening som er 708090

For sikkerhets skyld send også en epost så er vi sikre på at betalingen blir registrert og at vi får mobilnummeret eller postadressen som vi bruker ved utsendelser før hvert møte.

Hilsen styret i BLF:

Dag Jarnøy, Dag Jørgensen, Jan Aasgaard, Tore Lie, Terje Hagerup-Nilsen og Asle Wennberg.