Nytt 2022

Sist oppdatert 6.1.2022


BEKKELAGSHØGDA LOKALHISTORISKE FORENING (BLF) MINNER OM MEDLEMSBETALING.

 

BLF trenger også din støtte til vårt lokalhistoriske arbeid. Ny medlemskontingent for 2022 er kr 280. Forfall 21.1.2021.

Kontingenten betales i nettbank til BLF konto 0531 1168772 eller via VIPPS konto: 708090.

Husk å merke med fullt navn og mobilnummer.

Med vennlig hilsen, styret i BLF


Neste møte i BLF er planlagt til 8. februar 2022. Vi vil komme tilbake uken før for å informere om det kan holdes grunnet Corona smitte, eller om det må utsettes.

Tema for møtet:  
Foredrag om plassene Berget, Seterhøy (ved Oliverdammen/Seterhøydammen) og Stenhammer ved Ekebergveien nær Sørli.

BLFs møter holdes i Bekkelaget Menighetssenter i Sandstuveien 15 kl. 19.00 


Til nytt i 2021