Nytt 2022

Sist oppdatert 5.5.2022SETT AV DATO:
Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening inviterer til en lokalhistorisk vandring ved området Holtet. Sett av dato tirsdag 7. juni kl. 18. Start ved gamle skomaker Fix i Kongsveien (hjørnet Kongsveien - Bekkelagsveien). Tema: Turban kiosk, første butikk på Bekkelagshøgda, første posthus og elektriske forretning, de 2 bankene, apotek og bokhandel, første isenkram i Skoleveien, Bernhus og låven, kinobygg med svømmehall og bensinstasjon. Varighet ca. 2 timer.
Turleder Dag Jarnøy.Fra årsmøtet her er det nye styret.

.Det var årsmøte med foredrag i BLF 5. april 2022 kl 19. 

BLFs møter holdes i Bekkelaget Menighetssenter i Sandstuveien 15.

.
Nå er følgende i styret

.

Tema for møtet var: 

Skjenkesteder i vår bydel i gamle dager.

Her er noen av de mange stedene som ble omtalt: Malmøykalven, Vandingssten og Solheim Bad på Bekkelaget (mye ny info og bilde). Vi tok med historien om Halvtønna og Jomfrubråtens 4 serveringssteder, Funkis, "Gamla på Seter" og Bambino på Lambertseter. Også noen avholdskafeer er med.

På møtet var det salg av kaffe og vafler, samt utlodding av vin som vanlig.Siste møte var 8. februar 2022. Det var 50 fremøtte.

Foredrag om plassene Berget og Seterhøy (ved Oliverdammen/Seterhøydammen)

og plassen Stenhammer ved Ekebergveien nær Sørli.

  


Vi har sendt ut sms til de vi hadde mobilnummeret til og brev til de andre mandag 31.1.2022 med informasjon om at det blir møte 8.2.2022.

Vi purret de som ikke hadde betalt medlemskontingenten for 2022.


BEKKELAGSHØGDA LOKALHISTORISKE FORENING (BLF) MINNER OM MEDLEMSBETALING.

BLF trenger også din støtte til vårt lokalhistoriske arbeid. Ny medlemskontingent for 2022 er kr 280. Forfall har vært.

Kontingenten betales i nettbank til BLF konto 0531 1168772 eller via VIPPS konto: 708090.

Husk å merke med fullt navn og helst mobilnummer.

 Seterhøy
Stenhammer
.