Nytt 2022

Sist oppdatert 4.12.2022

.

God Jul til alle i BLF


Neste "møte" i BLF blir et besøk i Bekkelaget Kirke som fyller 100 år i 1923.

Vi er invitert til et foredrag i kirkerommet onsdag 11. januar 2023 kl 19.

Tema: Historien om Bekkelagskirken, ved Randi Dyrerud.

Det blir utlodning av et bilde som Dag Jørgensen har malt.

Kaffe og vafler i pausen.

Se under Nytt 2023

.

Gammelt bilde av Bekkelaget Kirke.

.

.


Siste møte i BLF var tirsdag 22. november 2022

kl. 19 på Bekkelaget menighetssenter i Sandstuveien 15.

Tema var historien til Holtet Høyere skole ved Dag Jørgensen.

Foredraget er en reprise da mange har ønsket dette.

Det var salg av kaffe og vafler, samt utlodning av lokalhistorisk vin.

.

.

Holtet Høyere skole før aneks og tilbygg.

smile

laughing


Møte som var 27. september 2022 handlet om:
Nordstrands første butikker ved Mosseveien, da het det ikke Nordstrand, men Seterstranden. 
Dette blir en fortsettelse av fortellingen om O. C. Bjerke som startet Seterstranden Landhandel.
Det kom fler butikker og bakeri. Senere kom det flere butikker på Seter (Østlie, Undeli og Ek) som ble omtalt.SPØRRING:

BLF har de siste årene holdt en rekke foredrag. På grunn av Corona har det på flere møter vært få deltakere. Vi foreslår en spørring for at alle kan være med å bestemme hvilke foredrag vi skal holde i reprise. På Facebooksiden kan man sette kryss. For de som kommer på møtet 27.9.2022 vil vi dele ut skjema som leveres der.

1. Holtet Høyere skole. Dag Jørgensen går tilbake til dagene da man fant ut at man hadde behov for høyere utdanningstilbud også nord i Nordstrand Sogn.

2. Historien om stedet Lille Bekkelaget (Kneppe) med Bekkelagskollen og historien om de første eiendommer, butikker, toget og industri som kom her ved Mosseveien.

3. Eiendomsspekulanten O. C. Bjerkes historie og om Villa Nova i Solveien. Han slo seg opp som kjøpmann og senere eiendomsspekulant. Han anla veier og solgte tomter. En mengde branner var i hans nærhet. Avisen omtalte han senere som storsvindler. Villa Nova i Solveien 97 fikk han bygget 2 ganger.

4. Om plassene Berget, Høybråten, Seterhøy med dammen og Stenhammer ved Ekebergveien nær Sørli.

5. Skjenkesteder i vår bydel i gamle dager. Her er noen av de mange stedene som ble omtalt: Malmøykalven, Vandingssten og Solheim Bad på Bekkelaget (mye ny info og bilde). Historien om Halvtønna og Jomfrubråtens 4 serveringssteder, Funkis, "Gamla på Seter" og Bambino på Lambertseter, og noen avholdskafeer er med.

6. Skyss ut fra Christiania gjennom Aker og sydover til Nordby. Samt om byggingen av ny Mossevei og skyssen langs denne forbi Gjersjøen med skysstasjoner. Det er mye om Tyrigrava og Ringnes (Hjulet).

Nye kulepenner med BLFs adresser. Vi har hatt hjemmeside eikaberg.org, men vi har nå også eikaberg.no som linkes via egen side til eikaberg.org. Dette er kun for at ukjente lettere skal finne oss. Vi har også BLFs offisielle Facebookside som søkes opp via: Du vet du er fra Bekkelaget... Det er i dag over 3300 som har registrert seg på Facebooksiden.


Vandring
Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening inviterte til en lokalhistorisk vandring ved området Holtet tirsdag 7. juni 2022 med start ved gamle skomaker Fix i Kongsveien (hjørnet Kongsveien - Bekkelagsveien). Tema var: Turban kiosk, første butikk på Bekkelagshøgda, første posthus og elektriske forretning, de 2 bankene, apotek og bokhandel, første isenkram i Skoleveien, Bernhus og låven, kinobygg med svømmehall og bensinstasjon. Varighet var 2 timer.
Turleder Dag Jarnøy.


.


Fra årsmøtet her er det nye styret.

.Det var årsmøte med foredrag i BLF 5. april 2022 kl 19. 

BLFs møter holdes i Bekkelaget Menighetssenter i Sandstuveien 15.

.
Nå er følgende i styret

.

Tema for møtet var: 

Skjenkesteder i vår bydel i gamle dager.

Her er noen av de mange stedene som ble omtalt: Malmøykalven, Vandingssten og Solheim Bad på Bekkelaget (mye ny info og bilde). Vi tok med historien om Halvtønna og Jomfrubråtens 4 serveringssteder, Funkis, "Gamla på Seter" og Bambino på Lambertseter. Også noen avholdskafeer er med.

På møtet var det salg av kaffe og vafler, samt utlodding av vin som vanlig.Siste møte var 8. februar 2022. Det var 50 fremøtte.

Foredrag om plassene Berget og Seterhøy (ved Oliverdammen/Seterhøydammen)

og plassen Stenhammer ved Ekebergveien nær Sørli.

  


Vi har sendt ut sms til de vi hadde mobilnummeret til og brev til de andre mandag 31.1.2022 med informasjon om at det blir møte 8.2.2022.

Vi purret de som ikke hadde betalt medlemskontingenten for 2022.


BEKKELAGSHØGDA LOKALHISTORISKE FORENING (BLF) MINNER OM MEDLEMSBETALING.

BLF trenger også din støtte til vårt lokalhistoriske arbeid. Ny medlemskontingent for 2022 er kr 280. Forfall har vært.

Kontingenten betales i nettbank til BLF konto 0531 1168772 eller via VIPPS konto: 708090.

Husk å merke med fullt navn og helst mobilnummer.

Stenhammer
.