BLF har egen Facebookside:

Bekkelagshøgda med omegn før og nå

(Dette nye navn fra 1.11.2023) 

https://www.facebook.com/groups/379630038770662/

Er du medlem av Facebook, søk opp denne gruppesiden og be om å bli medlem.

Tilbake til side 1