Neste BLF møte blir 26. mars 2019

kl. 19 på Bekkelaget Menighetssenter ved Bekkelaget kirke.

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)
BLF bruker hjemmesideadresse www.eikaberg.org som domene.
BLF ble stiftet høsten 1997 når boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda ble lansert.
Vi arbeider primært i den nordre delen av Bydel Nordstrand fra Bråten til og med Ekebergskråningen, samt fra Europaveien til og med øyene.

BLFs nettsider er gratis for alle, vi trenger også din støtte:

Medlemskap kr. 240.- Bankkonto: 0531 1168772 Vi har VIPPS konto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening eller 13564
Bruk mobilnummer som avsender.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Leder Dag  Jarnøy Mob:
415 07 512
BLF Bankkonto:
0531 1168772 
Organisasjonsnummer:
 989239163