Lokalhistorie i Bydel Nordstrand


Klikk her: Området ved Holtet og litt oppover. 
 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


 

Bydelen er her indelt i 7 felter pluss felt 8 som er litt utenfor i nord.


KLIKK HER: Kart over hele Bydel Nordstrand.


Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten


Bygrensesteiner mellom Aker og Kristiania i 1878


 

I den nye bydel Nordstrand, er det fra 2004 innlemmet flere bydeler som tidligere var selvstendige.


BLF 
vil ha lokalhistorisk stoff fra alle disse:

 

Bekkelaget 
Bekkelagshøgda
Nordstrand 
Ekeberg  
Lambertseter  
Til side 1 BLF