Lokalhistorie i Bydel Nordstrand


Klikk her: Området ved Holtet og litt oppover.  

Bydelen er her indelt i 7 felter pluss felt 8 som er litt utenfor i nord.


Klikk på felt i rekke for adgang til feltene fra 1 til 8:


Felt 1 , Felt 2 , Felt 3 , Felt 4 , Felt 5 , Felt 6 , Felt 7 , Felt 8Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: Bekkelagshistorie.no

Bygrensesteiner mellom Aker og Kristiania i 1878


 

I den nye bydel Nordstrand, er det fra 2004 innlemmet flere bydeler som tidligere var selvstendige.


BLF vil ha lokalhistorisk stoff fra alle disse: Bekkelaget, Bekkelagshøgda, Nordstrand,  Ekeberg og Lambertseter. 

Til side 1 BLF