Husk og se under menyen Nytt 2023, klikk her.
Nettside: www.eikaberg.org
Navn: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)
BLF bruker hjemmesideadresse www.eikaberg.org som domene.
BLF ble stiftet høsten 1997 når boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda ble lansert.
Vi arbeider primært i den nordre delen av Bydel Nordstrand fra Bråten til og med Ekebergskråningen, samt fra Europaveien til og med øyene.

BLFs nettsider er gratis for alle, vi trenger også din støtte:

Medlemskap kr. 300.- Bankkonto: 0531 1168772 eller Vipps: 708090 som er Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening.
Bruk mobilnummer og navn som avsender, takk.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Leder Dag  Jarnøy Mob:
415 07 512
BLF Bankkonto:
0531 1168772 
Vipps 708090
Organisasjonsnummer:
 989239163