Dette er huset slik som det sto ferdig i 1890 på Sæterhøi. Det ble bygget av O. I. Wiehe. Han kalte stedet Sæterhøi. Huset er senere blitt ombygget av flere eiere opp gjennom tiden, men dette opprinnelige synes vi ser bra ut. Det er et fotografi som datteren til Wiehe, Anna Benedicte, som ble gift Schibbye, hadde i albumet sitt. Vi fikk ta en kopi av en slektning.

BLFs logo er en tegning av O. I. Wiehes hus.

Dag Jørgensen har laget en fin tegning av huset til Wiehe. Dette er BLFs logo.
Legg merke til detaljer av mennesker og hest med kjerre.
.