En del linker for lokalhistorie:


Bibsys (Universitets- og høgskolebibliotekenes felles database)

Digitalarkivet - Arkivverket

DIS-Norge Slekt og Data m gravminner

Kampen Historielag

Malmøya

Nasjonalbiblioteket, kilde om Norge, nordmenn, her og i utlandet

Oslo Byarkiv,

O. Rygh Norske Gaardnavne Finn hva etternavnet ditt betyr

Riksarkivaren

Danske Rigsarkiv

Selskapet til Bekkelagests Vel ("Nedre Bekkelaget Vel")

DIV:

Brev til medlemer via post og melding via SMS


novelle 5 Uker i Juli her i 2021 versjonen


Hvis du oppdager noen feil eller linker som ikke virker gi beskjed.

Til forsiden