Skilt som BLF har satt opp.
Ved nord for den nordligste av hyttene på Brannfjell i 1998.

Link http://jarnoey.com/120.htm


Ved Erlandstuveien i kanten av Brannfjell i 1999.

Link http://jarnoey.com/117.htm


 

Ved Smedstua midt på Ekebergsletta i 2002.

Link http://jarnoey.com/126.htm


Ved se sydligste hyttene på Brannfjell i 2008.

Link http://jarnoey.com/123.htm


  

Ved sletta nedenfor Svarta på Brannfjell i 2017.

Link http://jarnoey.com/145.htm


.

  

Ved Steinbrudd i nederkant av Brannfjell nær Ekebergsletta i 2017.

Link http://jarnoey.com/64.htm


.

Ved Smedstua midt på Ekebergsletta ved gangvei i 2018.

Link http://jarnoey.com/174.htm


.

Ved Vardeveien i skogen ved høyeste punkt, skiltet kom på plass i mai 2019.

Link http://jarnoey.com/161.htm