NYTT 2023

Sist oppdatert: 10.11.2023.
.
.
Nytt om navn fra styremøte i BLF:
Navn: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)
Nettside: Bekkelagshistorie.no (gamle eikaberg.org virker også)
Facebookside: Bekkelaget med omegn før og nå
.
Noen i styret med capser med broderi: Bekkelagshistorie.no
.
.
Grønlien Foredrag i BLF
.

Foredraget om Grønlia 28. november møte på Menighetssenteret ved Bekkelaget kirke kl. 19. Her tar vi med om Wergelands hus i Grønlia, pipefabrikken og dansestedene, litt om Alunverket, Grønlien Bad, om Jacob og Lorentz Meyer, jernbanen og om kanonbatteriene ved Grønlien for å nevne litt.

Dette huset ble bygget på 1700 tallet.

.
.Tidligere foredrag om Kongshavn
Tirsdag 26. september 2023 var det BLF møte på Menighetssenteret ved Bekkelaget kirke med foredrag om Kongshavns historie. Mange tidligere historiske feil om Kongshavn vil ble omtalt. Lå stedet under Jomfrubråten gård? Når startet man vertshus? Hvor lenge var det vann i kilden? Stemmer det at restauratøren arvet 32000 rd, men var blakk noen år etterpå? Har en storsvindler drevet stedet? Hva har Hartvig Nissen med Kongshavn å gjøre? Kongshavn var i sin tid en av de mest besøkte revyscenene ved Christiania. Karl Anton Andersen drev også Dovrehallen.

Kongshavn vertshus var i det gule huset. Foto fra 2003. Det gikk egen dambåt til Kongshavn fra byen.

Dette var det eldste huset på løkken Grønlien, kaldt Flækken i 1801.
I foredrag om Grønlien 28.11.2023 skal vi fortelle om dette og annet i Grønlien.
.

x
.

.

Nytt BLF hefte er ferdig og sendt ut. Det er på 36 sider med bilder og tekst
Heftet deles ut på BLF møter og på Jernia på Holtet.
.
.

Søndre Hellerud gård 1901, dette er fra den gangen det var gårdsdrift her. Gårdsbygninger lå på hjørnet av Bernt Knutsens vei og Lambertseterveien. I Bernt Knutsens vei 44 er fortsatt oppkjørslen til det gamle våningshuset. Det er ombygget og påbygget en god del, men tømmeret i veggene er gammelt.

Neste møte i BLF vil handle om gården, og den nordre delen Nordre Hellerud, samt Kolsrudjordet ved Karlsrud, Sorenskriver Ring, oberst Rode og Bernt Knutsen blir omtalt. Vi tar historien helt frem til den siste kua forsvinner og låven rives på 1950 tall. Sett av tirsdag 18. april kl. 19.
.BLF møte tirsdag 28. februar 2023 kl. 19 på Menighetssenteret ved Bekkelaget kirke,

med foredrag om Politi og Brannvesen på Nordstrand, Bekkelaget og Ljan fra starten i 1891.

Det er "gravet frem" masse ny informasjon. Tidligere omtaler i bøker og hefter har vært mangelfult og noe direkte feil.


.

..

BLF "møte" var et besøk i Bekkelaget kirke
som fyller 100 år i 1923.

Vi i BLF var invitert til et foredrag i kirkerommet onsdag 11. januar 2023.

Tema: Historien om Bekkelagskirken, ved Randi Dyrerud.

Det var utlodning av et bilde som Dag Jørgensen hadde malt.

Kaffe og vafler i pausen.
.

Maleri malt av Dag Jørgensen
.