Gamle hus på og ved Bekkelagshøgda

 Skåningen og Bekkelaget er foreløpig ikke med. 

Rød tekst = revet ingen rester.

*  = Kun deler av gammelt hus i nyere bygning.

På noen plasser kan ikke hus tidfestes.

 

1707 Tempelet, Einerveien 11 (revet 1844)

1713 Kullebund, Ekebergveien 126 (revet 1969)

1750 Lille Kastellet*, Kastellveien 2

1758 Ringsaker/Ringshus, Ringshustubben 3 (revet 1974)

1763 Berget Ekebergveien, vestside

1771 Ekeberg gård, Ekebergveien ved campingen

1771 Engeland/Frankrig, ved Stamhusveien (revet 1880)

1795 Holtet gård* hus/kuskebolig, Holtveien 9

1811 Søndre Hellerud*, Bernt Knutsens vei 44

1817 Jacobsborg/Nylendet, på Brannfjell (revet 1935)

1833 Ekeberglien, på Brannfjell (revet 1880)

1844 Knutsbråten/Utsikten, Utsynsveien 11B (revet 1979)

1845 Simensbråten, Vårveien 4B (revet 2003)

1840 ca. Fjellhytten/Berget, Skogroveien 1, (revet 1963)

1847 Nordjordet*, Ekebergveien 59 (ble da gjenoppsatt)

1847 Vestenga/Ryenenga, (frasolgt) Vestengveien 17

1850 tall Hotellet, (satt opp igjen 1880) Ekebergveien 105

1850 tall Jomfrubråten gård bolighus, Jomfrubråtveien 41, (revet 1970)

1850 tall Jomfrubråtveien 47 (låve?)

1850 tall Sandstuen* (plass i 1760), Sandstuveien 29

1850? Kolsrud, Raschs vei 41 B (revet 1958)

1854 Sørli* (Byantikvar 1879), Ekebergveien 173

1854 Utsikten ved Vallhallveien

1856 Øvre Holtet, Ekebergveien 131

1859 Bernhus skole, Ekebergveien 133

1860 Nyhus, Brannfjellveien 90 (revet 1950)

1865 Karlsborg, Kongsveien 21

1865 Stenhammer, Sørlibakken 3

1865 Vandingssten, Mosseveien 132 (revet 1966)

1876 Granholtet, Pareliusveien 5

1876 Kongshøy, Pareliusveien 14 (revet 1996)

1876 Nordenga*, Brannfjellveien 80 Rustad (nevnt, på kart fra 1862)

1876 Solbakken, Pareliusveien 21

1878 Elverhøy, Jomfrubråtveien 23

1878 Mellombråten/Kilden, Jomfrubråtveien 31

1880 Furuholt, Ekebergveien 128

1880 Mariero, Parelius veien 17

1882 Washington/Rutland, Holtveien 17

1885 Nordseter gård, Lambertseterveien 45 (bolighus etter brann)

1885 Nye Sandstuen, Sandstuveien 27

1885 Seterhøy, Seterhøybakken 3 (ved Oliverdammen)

1888 Halmbråten, Dovresvingen 41 (revet 1987)

1890 Jomfrubråten (m utskjæringer), Frierveien 1

1890 Nystuen, Brannfjellveien 102

1891 Fridheim, Ekebergveien 138, (revet 2020)

1894 Elisenberg, Kongsveien 78

1894 Midtgården (og Nordgården), Jomfrubråtveien 30

1894 Skovro, Skogroveien 4

1895 Dovre, Dovresvingen 1

1895 Vårli (hvitt hus), Ekebergveien 120

1896 Åsly, Skogroveien 7

1897 Arneborg, Skogroveien 19

1898 Bjerregård *, Bernt Knutsens vei 7

1898 Korsvoll, Kongsveien 90

1900 Arnero, Granstuveien 23

 

Fint at gamle hus blir tatt vare på. Det gamle våningshuset på Holtet gård fra ca. 1795. Fra takst av Nordseter gård i 1795 som da eide Holtet:

Bygningerne paa Pladsen Holtet bestaaer af en nye Stuebygning, samt Loe Lade og Fæehuus. Alle disse Bygninger, Taxerede Laugrettet under et, for 1500rdr.

Huset ble brukt av Parelius som landsted fra 1876. Da var gårdsdriften slutt. Huset ble plukket ned (det går lett med tømmer) og flyttet til andre siden av veien i 1909. Da skiftet det status fra våningshus på Holtet gård til kuskebolig for Albert Johannessen. Så ble det bygget på litt i lengden. Og nå i våre dager er det fint restaurert og ligger i Holtveien 9. 


Kommentarer og tillegg kan sendes dag.jarnoy AT hotmail.no (bytt AT med @ )