Lokaliteter

BLF har nytt lokale lokale fra 2019.

Det er i Bekkelaget Menighetshus i Sandstuveien 15.
Det ligger i oppkjørslen til Bekkelaget kirke på høyre hånd.

Nærmeste bussholdeplass er Bekkelagshjemmet for 74 Mortensrud bussen.

Bilparkering i Sandstuveien eller ved Holtet Videregående (etter skoletid).

 STØTT BLF MED ET MEDLEMSKAP