Sveitservillaen Karlsborg ved Sjømannskolen 

Utdrag av foredrag i BLF 8. november 2001:

Karlsborg sett fra vest i 2001 

Historien til eiendommen Karlsborg, som ligger mellom Sjømannskolen og Ekebergrestauranten, starter med gården Jomfrubråten.
Jens Andersen kjøpte gården Jomfrubråten i 1830. Han drev denne i mange år som en flittig og dyktig bonde. Han kom senere i økonomiske vanskeligheter. 
Jomfrubråten gård ble derfor solgt på tvangsauksjon i 1866, tilslaget gikk til Lorentz Meyer for 11 250 speciedaler. (Gjelden på gården var da 11 000 speciedaler)
Det som ble solgt var selve gården med masse skog, plassen Kullebund i Ekebergveien, landstedet Karlsborg, samt eiendommene Øvre Kongshavn og Kongshall i Karlsborgveien.
Lorentz Meyer selger videre med en gang Jomfrubråten gård med gårdsbygninger, jorder og plassen Kullebund til Jørgen Rustad for 7 000 speciedaler. Men han beholder Fruebråten (også kalt Munkehagen Søndre) som er hele skråningen fra Utsikten nedenfor Ekeberg gård og hele veien forbi dagens Sjømannskolebygg og helt til Bekkelaget (Det vil si omtrent ved Framveien på nedsiden av Sportsplassen og helt ned til sjøen). 


L. Meyers hadde et staslig stort hus med en stor park til have ved Grønnlia. Denne eiendommen hadde han kjøpt av det nedlagte Alunverket. Dessverre måtte huset rives i 1877 da jernbanen skulle føres frem sydover.
Landstedet Karlsborg med 4,3 mål tomt, selges ved auksjonsskjøte i 1866 for 2250 speciedaler til Christian Emil Schreiner. Karlsborg var da nybygget av bonden Jens Andersen på Jomfrubråten gård. På eiendommen i 1863 var det oppført et hus på 24x15 m og et uthus på 24x10m, samt et bryggerhus med fjøs med 2 båser, vognremisse, bod og 2 doer.

Utsikt fra Karlsborg mot byen i 1865


Christian Emil Schreiner flytter til Karlsborg med sin kone Bethy og sønnen Fredrik Elster.
Senere i 1880 er det enkefru Schreiner som bor her. Eier er da direktør K. Bryn. På eiendommen er et hus på 24x15 m og et uthus på 24x10m 52 meter unna.
Lorentz Meyers arvinger selger senere Fruebråten (som er hele skråningen) til Kristiania Kommune i 1889 for kr. 82 000.
Området fredes for å gi en grønn åsside og være friluftsområde for byens befolkning.
Eiendommen Jomfrubråten gård hadde matrikkelnummer 181. Karlsborg het således matrikkelnummer 181 løpenummer 238h.
Jomfrubråten gård fikk så nytt matrikkelnummer 152. Bygrensen ble flyttet i 1878 og Karlsborg ble da innlemmet i byen og fikk igjen nytt matrikkelnummer.

I 1891 er det kommet flere tilbygg på hovedhuset, tidligere uthus med mer er revet.
I tillegg er et nytt hus satt opp litt lenger syd på samme tomt som nå er delt i to. Her bor kontorsjef Anton M. Lund i Norsk Hovedjernbane. Han har bygget og eide dette søndre huset. 
Huset til Schreiner (da eiet av Bryn) ble nå bruksnummer 20. Adressen var Karlsborgveien 20. Senere adresse ble Kongsveien 21. Nytt matrikkelnummer ble senere 235 bruksnummer 17 slik det har i dag. 

Huset til Lund hadde adresse Karlsborgveien 23. Senere adresse ble Kongsveien 23 og nytt matrikkelnummer 235 nummer 18 slik også dette heter i dag. Husene burde hatt adresse til Jomfrubråtveien hvor de faktisk ligger, eller Karlsborgveien som de først lå til. Det kan nevnes at Kongsveien kom i 1891.

Karlsborg eies av Gustav Larsen i 1897 og tobakksarbeider Olsen fra St. Halvardsgate i 1901. Senere i 1904 blir landbruksoverlærer i Ås, Ing. Gustav Landmark eier av Karlsborg. Huset Karlsborg ble overtatt av Kommunen i 1920 og ble i mange år disponert av Kirkevergen. Bygartner Røhne skal ha bodd på eiendommen i 1930 årene.
"Lunds hus" ble overtatt av Kommunen i 1942 og leidut ut av Kommunen ved Boligbedriften.
Begge husene ble totalrenovert og innlemmet i Ekebergparken. I dag er Lunds Hus informasjonssenter i Ekebergparken og Karlsborg er Restaurant.
BLF v. Dag Jarnøy

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org