Bråten

Sydbråten / Skomakerstuen


Dette var en plass under Gresseter eller Vestre Seter. Adresse for hvor husene lå er Ekebergveien nr. 197
Lars Christoffersen satte opp hus her i 1848. En skomaker bor her i noen år før Åse Karine og mannen Hans Hansen bosetter seg her. Hennes mor Marthe Marie Halvorsdatter eide halve Vestre Seter.

Hans Hansen kom fra plassen Sarpeløkken ved Rygge i Østfold. 

Åse KarineHans HansenHuset på Bråten slik det ser ut i dag sett fra Ekebergveien.
Det ligger rett ved Bråten trikkeholdeplass.

En av deres barn ble boende på Lilleheim som ligger der Linbackveien kommer ut i Ekebergveien (lite hvitt hus som ligger her ennå). Det var Otto Hansen som livnærte seg som fisker og senere som murer. Han ble interjuvet i 1941 av Nordstrands Blad under tittelen Nordstrands eldste innfødte - Otto Hansen på Bråten. 


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier