Milorg på Bekkelaget og Nordstrand

Milorg ble etablert på Bekkelaget og Nordstrand. (Gruppe 13133 Bekkelaget, Ekeberg, og deler av Abilsø og Simensbråten, 13134 og 13135 var deler av Nordstrand).
Men dessverre ble organisajonen rullet opp av tyskerne. Mange ble arrestert og noen flyktet til Sverige.
Gruppen ble bygget opp igjen. Det var mange fra BSKs orienteringsgruppe som var med. Så folk fra sportsklubben var sentrale deltakere.
Det var ca. 840 som var i 13100 (Øst for Akerselven, Østre Aker og Nordstrand område)
Foto: Johs. Aasgaard, Kolbjørn Jacobsen og Kristian Bull.
Det var Bekkelagsgruppa av Milorg som fikk beskjed om å overta Slottet i Oslo natt til 8. mai 1945. De syklet gjennom byen med arbind og våpen. Tyske styrker hadde ikke kapitulert ennå. Så dette var spennende, men endte godt. Det er laget en film om dette: Slottsvakten.Foto: Her er to av Milorgkarene som er vakt ved porten til Slottet. Til venstre Johs. Aasgaard og til høyre Ingolf Fuglerud.
Eksepel på hvem som var ledere i en av troppene (100/1313 3)
Troppsjef: Thomas Beck
NK: Egil Woxvold
Etteretning: Arne Fuglerud
Samband: Ingolf Fuglerud
Assistent: Ingolf Fuglerud
Forsyning og transport: Rolf Løvig
Foto: NK Egil Woxvold
Etteretning var meget viktig for å sikre at folk kom i sikkerhet hvis tyskerne kom på sporet eller arresterte noen av Milorgfolkene. Systemet var bygget opp så ingen kjente hvem folkene i ledelsen var eller deres egentlige navn. (Det ble avholt maskemøter eller kun skriftige meldinger). Selv under tortur kunne tyskerne ikke få frem opplysninger om ledelsen.


Foto: Norman Jarnøy og Kari Engen (g. Høverstad) som var Etteretningsjefer.

EV Etteretningstjenesten.

D13 var distrikt Oslo, det hadde mange undergrupper.

Foto: Dette er en plakat som ble gitt til lederen av Etteretningstjenesten  (EV) i Milorg (13130 som var Bekkelaget og Nordstrand området. Lederen hadde dekknavn Hallvard og først etter frigjøringen fikk medlemene i gruppa vite at det var Norman Jarnøy.


Her er hele historien om Milorg
i vårt område skrevet av troppsjefen Thomas Beck i 1945.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Til neste side om krigen.