Dette er et skriv fra øverste leder av Bekkelaget og Nordstrand Milorg som viser historien.Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org