Dette er et skriv fra en leder av Bekkelaget og Nordstrand Milorg som viser historien.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org