Den Tyske Æreskirkegård.

Den Tyske Æreskirkegård ble under krigen 1940-45 anlagt ved Svenskesletta i Jomfrubråtveien og oppover skråningen. Den gamle bebyggelsen ble derfor revet. Selve huset på Svenskestuen ble skånet da det ble brukt av tyskerne under krigen og senere som vanlig bolighus til begynnelsen av 1950 årene. 
Deler av denne muren rundt kirkegården var tidligere grensen mellom Meyers eiendom og Jomfrubråten gård under Rustad. Og noe var grensemur mellom Jomfrubråten og Ekeberg gårder før muren ble tilpasset kirkegårdsområdet.

Kart: Her er utstrekningen til Den Tyske Æreskirkegård tegnet inn på et moderne kart med gul farge.
Da Jomfrubråten gård ble kjøpt av Lorentz Meyer i 1865, delte han gården i 2 og beholdt skråningen. Den øvre delen med gårsbygninger solgte han til Rustad. 
Det ble laget en mur ved tomtegrensen ved og over Svenskesletta (dagens Hundesletta mm)


Kart: Her vises skillet melleom Lorenz Meyers eiendom som han kjøpte i 1865.
Den Tyske Æreskirkegård under krigen 1940-45 var et stort anlegget på 94 mål med en fantastisk beliggenhet.
Det ble besøkt av mange høytstående tyske militære og øvrighetspersoner for å legge ned kranser


Foto: Her ser vi anlegget møt sør. Lengst unna ser vi Midtgården og området hvor Tennisbanene i dag er bygget.
Det var mange tyske militære som besøkte Æreskirkegården når de var på besøk i Oslo. Det var ved begravelser og besøk for å legge ned kranser. Gobbels skal også ha besøkt stedet.


Foto: Terboven og mange offiserer besøker Æreskirkegården.
Det ble gravlagt ca. 2800 tyske soldater her.

Denne tyske kirkegården var meget upopulær etter krigen og ble flyttet til Alfaset i 1952-53. 
I dag kun rester etter murtrapper og avsatser, samt den store steinmuren vest, syd og øst.
Foto: Her graves likene opp og området gjøres om til en gresslette.

.


Foto: Her ser vi steinmuren som avgrenset området mot nord. Muren ligger her i dag og går rett gjennom turveien ved Ridesletta.

.

Foto: Lenger ned i skråningen er muren noen steder ganske høy. Den er så bred på toppen at man kan bruke den som tursti.

Til Historie side.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Til neste side om krigen.