Kafé Utsikten også kalt Talén

Se nederst i artikkel om dagens status.

 

 

 

 

 

Allerede før 1920 startet uteservering, men ikke fra dette røde huset. Dette ble satt opp i 1929 og senere påbygget.

 

 

 

I Ekebergskråningen litt ovenfor Sjømannskolen i Kongsveien, ligger det en liten bygning. Denne er kjent som Kafé Utsikten. Mange har stoppet her en sommerdag for å spise en is eller kjøpe seg en vaffel. Utsikten er fenomenal så navnet er berettiget. Stedet blir også kalt Talén av eldre folk. Det pirret min nysgjerrighet. Når ble den bygget og hvor kommer dette navnet Talén fra?

 

Det som er sikkert er at dette ikke har vært en paviljon som kommer fra Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 som mange tror. Det var Ekebergrestauranten som har denne historien!

 

Tilbake til historien: 

Hele Ekebergskråningen har gårdsnummer 152 (Jomfrubråten gård) med bruksnummer 9. Dette er den store eiendommen på nær 1000 mål som Kristiania Kommune kjøpte i 1888 av dødsboet til Consul Lorenz Meyer (bror av Thorvald Meyer). Det skulle bli en park til byens befolkning selv om mesteparten lå utenfor bygrensen mellom Aker og Kristiania fra 1878.

I Plan og bygningsetaten fant jeg byggetegning fra 1929, og her står det oppsetting av paviljon Cafe Thalén (Utsikten) i Ekebergparken. (Det ble et par år før satt opp en tilsvarende bygning på Ballsletta (ved Ekebergsletta), den er revet for mange år siden. 

 

Mange er spurt om navnet Thalén, men ingen kjente til hvor det kommer fra.

 

Teori nr 1:

Mosseveien som ble anlagt i 1853, het opprinnelig Ljabrochauséen som er satt sammen av stedsnavnet Ljabru(o) og en veitype, kan Talén være et ord som betyr utsiktsplass? Etter å ha konsultert diverse gamle ordbøker kunne man slå fast at Talén er ikke et ord på norsk, svensk, dansk, fransk eller latin.

 

Teori 2:

Det ble holdt en Jubileumsutstilling på Frogner i Kristiania i 1914. Det ble fortalt at noen av bygningene herfra ble plassert på kommunens eiendommer etterpå. Den første Ekebergrestauranten var således paviljongen til Tidemanns Tobakksfabrikk som ble restaurant i Ekebergskråningen. Etter å ha saumfart alle bilder og tilgjengelig tekst om Jubileumsutstillingen ble denne teorien også forkastet. Det er ikke funnet holdepunkter for at kaféen har vært på jubileumsutstillingen eller at navnet Thalén kommer derfra.

 

Teori 3: 

Kan det være etter en person? Kun 3 personer i Norge het Talén i folketellingen. En av disse er den senere operasanger Bjørn Talén som debuterte i 1914, han var opprinnelig offiser. Han døde i 1945. Faren til operasanger Bjørn, var Constantin Waldemar Talén, som var født i Sverige.

 

Han var uteksaminert på Høyskolen i Aachen og kom til Kristiania som assistent i veivesenet, og fra 1881 som assistent i stadsingeniørkontoret i Kristiania. I 1891 ble han avdelingsingeniør i byens veivesen. Kongsveien som går fra Gamlebyen og opp til Holtet ble bygget dette året av Kristiania Veivesen. C. W. Talén var også medlem av Representantskapet i Kommunen i 1889 og agiterte sterkt for at kommunen skulle ha sin egen sporvei og slik ble det. Han ble han driftsbestyrer for den Kommunale Sporvei fra 1897. Talén hadde også vært med å startet Teknisk Ukeblad i 1883 og var her redaktør i en årrekke. C. W. Talén døde i 1902.

 

 

 

Hvor kommer så navnet på kaféen fra? Rødtrikken er her et stikkord som ble nevnt av en fjern slektning. Kristiania Elektriske Sporvei var startet i 1894, senere kom Blåtrikken og Grønntrikken. De hadde klengenavn etter fargen på trikkene. Kristiania Kommunale Sporvei, også kalt Rødtrikken, ble startet i 1898 med Talén som driftsbestyrer. Den hadde linjer fra Akersgata til Sagene og Rodeløkka. Senere også linje fra Tollbugata til Vippetangen. Den ble overtatt i 1905 av Kristiania Sporveisselskap kalt Grønntrikken (KSS). Senere ble alle trikker overtatt av Oslo Sporveier i 1924. Det fortelles at når de gravde for å legge skinner ble det en del jord og fyllmasse. Noe av dette ble brukt til utfylling i Ekebergskråningen, som var skrinn og steinete. Det ble skapt en liten slette som fikk klengenavnet Talén.

 

Konklusjon:

Hvis vi nå går tilbake og ser på den nøyaktige tekst i papirer i byggemappe står det følgende: Utsalgspaviljong settes opp på Talén (navnet Utsikten står i parentes). Navnet er således etter denne lille sletten og må ha vært brukt allerede før 1902 da Talén døde. Det er derfor nærliggende å tro at allerede ved byggingen av Kongsveien i 1891 har Talén vært tilstede som veivesenets ingeniør. Han har fått navnet sitt knyttet til denne avsatsen som ble utfylt. Antakelig fordi det ikke var noe navn på stedet her midt i skråningen, og han har nok stått for beskjeden om at her skal det fylles på jord. Senere kan dette ha gjentatt seg ved legging av trikkeskinner som ga mye fin løsemasse. Tidligere var det ikke noe Park eller Friluftsetat i Kommunen og Veivesnet utførte således parkarbeid.

 

Da Ekebergrestauranten ble bygget i 1916 hadde man allerede sett et behov for folk som ville ta med seg niste og gå en tur i Byskogen med litt enkel uteservering. Det ble derfor satt opp en liten Kiosk på Thalén. (Nevnes i beretning for Oslo Kommune, med navnet Thalén). Den lå ute på pynten nær jernrekkverket på den nordre delen av området. Dette kan ha vært en vogn eller en bygning som ble fjernet i vinterhalvåret, da den ikke synes på gamle kart. 

Det ble også satt opp en kiosk med samme formål på Ballsletta, og det er samme arkitekt som har tegnet begge. Kommunearkitekt Aars har signert begge byggverk og teorien om at dette kom fra Jubileumsutstilling holder således ikke. Undertegnende har også saumfart alle bygninger som var på Jubileumsutstillingen for å dobbelsjekke. Samme arkitektegning fra Aars blir også brukt ved ombygging senere.

 

Spaserveien fra Talén (Utsikten Kafé) til Sportsplassen holdeplass, ble videreført og ferdigstilt helt ned til Familiedalen (Karlsborgveien) som ordinært vinterarbeid for Kommunen. (I 1923 - 25 hadde man anlagt turveien fra Sportsplassen ned til Vanningsten ved Mosseveien. Nær dagens bomstasjon på Mosseveien). Forøvrig kan nevnes at mange av turveiene i Byskogen, særlig i området ved Ekebergrestauranten, var anlagt etter 1910 en gang.

 

Tilleggsopplysninger:

Oslo Kommune var og er eier av kafébygningen som de leide ut. Kiosken hadde da fått en ny plassering ved bekken og tilnærmet det utseendet den har i dag, men litt kortere (kun 2 vinduer). Det ble foretatt en utvidelse senere så bygningen ble forlenget med en tredjedel og ble slik vi kjenner den er i dag (med 3 vinduer).

A/S Ekebergrestauranten protesterte til myndighetene om at Friluftskaféen Talén i Ekebergskogen ble utvidet og det var snakk om sjenkerett. De fryktet økt konkurranse. 

Kafé Utsikten har adressen er Kongsveien 45. Nærmeste naboer er Kongsveien 16 i Gamlebyen på nedsiden og Kongsveien 49 som er Kongsveien Barnehage nær Framveien (Sportsplassen). Sjømannskolen har sin adresse til Karlsborgveien.

 

 
 Tegning fra søknad og det er slik den ser ut i dag. 

 

Driften av kaféen var fra starten utleid til private. Martha Olsen fra Gamlebyen, som hadde barna Walter og Åse, drev kaféen frem til 1962. Hun drev samtidig også kiosk/kafé i Gamlebyen i Kongsveiens begynnelse og hun hadde kiosken på Ballsletta ved Ekeberg.

Signe Wiik overtok og drev stedet. Det ble da lagt inn varmt vann til oppvask og man fikk bort en del uønsket virksomhet (fyll og prostitusjon). Helene Gulbrandesn overtok driften av Kafé Utsikten, til Synnøve og Kåre Mathiesen overtok. De drev forøvrig Ekebergrestauranten også. Deres datter Anett Mathiesen Lundberg drev kaféen i mange år.

 

Det var en påsatt brann i kaféen i mars 1997. Bygningen ble raskt reparert.

 

Nå er den stengt grunnet sanitære forhold. Eieren Oslo Kommune må installere vaskemuligheter og vannklosett, men de kvier seg. En leietaker kan umulig pålegges dette. Oslo Kommune har gått i tenkeboksen og sovnet hen der. Men det er håp. Det ble bevilget penger i 2017 til et forprosjekt som er i gang. De skal vurdere kostnadeer og mulig forslag til opprustning av bygning og stedet. Ikke minst sanitære forhold.

 

Nå i 2018 er forprosjekt ferdig. Det er nytegnet forslag til interiør. Anbefalt å legge inn vann og avløp med tilknytning nær Sjømannskolen. Kostnadsramme er ca. 15 millioner og tidsplan er 2020. Oslo Kommunes budsjett ble vedtatt med kr 0. Vi får håpe det kom penger på budsjett neste år. Man snakker om midlertidig løsninger. Sprengning av 400 meter grøft nedover Kongsveien til en kostnad på 11 mill. kroner er foreslått. Hvorfor ikke bore en tunnel til et par mill. ned til Kaerlsborgveien? BLF har sjekket og levert brev til Bystyrets politikere. Så langt er det ingen bevilninger for 2019. Vi setter vår lit til at det kan skje noe i forbindelse med ny trikketunell som skal gå fra Ekebergparken.

BLF ved D.Jarnøy.

 

  

 

 

Ved inngangsparti for en del år siden, Den runde trappen er fra tidligere tider når man ble servert via en luke. Når åpner stedet igjen?

 

Om Ekebergrestaurantens historie.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org