Ekebergrestaurantens historie del 1

Ekebergrestauranten i Byskogen. Historisk resymé: 

Hovedbygning på Jomfrubråten gård ca. 1915, den lå på toppen av platået i Jomfrubråtveien 41.
Forhistorien til området:
1866
Gården Jomfrubråten (gårdsnr. 152 i Aker) ble solgt på tvangsauksjon i 1866. Fruebråten (gårdsnr. 152 bruksnr. 9) ble fradelt 28.5.1866, det var ca halve arealet til gården. Hele skråningen fra Sportsplassen og til dagens Ekebergrestaurant tilhørte Jomfrubråten gård, som igjen antakelig har tilhørt området Ekeberg gård før 1700.
Lorentz Meyer kjøpte Jomfrubråten gård g nr 152 for 11.250 spesidaler i 1866. Han solgte ca. halve gården med bygninger og det oppe på platået til Jørgen Rustad for 7000 spesidaler. Det han da beholdt var Fruebråten som var den store skråningen.
Karlsborg for en del år siden, nå  er den malt og restaurert og brukes som restaurant.
I området ble landstedet Karlsborg bygget i 1863, og det sto her når Meyer kjøpte. Familien Christian Emil Schreiner ble så eier av stedet og bodde der. Det ble senere bygget et uthus med fjøs, bryggerhus og vognremisse på stedet, som ble revet før 1891. 
Oslo Kommune overtok eiendommen i 1920. Bygningen vil nå inngå i Skulpturparken.
1889
Etter hans død solgte L. Meyer sine arvinger til Kristiania Kommune den 2.8.1889 eiendommen for kr 82.000.- Dette området ble senere kalt Byskogen. Det ble kjøpt etter initiativ av tidligere borgermester Rygh med støtte fra Kristiania Arbeidersamfunn. Det skulle være et friluftsområde for byens befolkning. Et lite appropo nesten hele området lå utenfor Kristianias bygrense.
1878
Bygrensen mellom Aker og Kristiania gikk i 1859 på nedsiden av skråningen. Etter kort tid begynte forslummingen rett på utsiden av bygrensen rundt byen. Man flyttet deretter bygrensen litt opp i skråningen i 1878. En grense som gikk fra området ved Kafé Utsikten og videre forbi Ekeberg Restauranten og i en sirkel rundt byen. 
For at det ikke skulle bli bebyggelse rett utenfor denne nye bygrensen, hvilket man tidligere hadde dårlig erfaring med, ble det vedtatt et belte på ¼ mil utenfor hvor det var totalt byggeforbud. Dette er en medvirkende årsak til det friområdet vi har her i dag. 
Stein nr 2.
I området er nesten alle disse grensesteinene bevart. (Nr 1 er borte og nr 3 er helt ødelagt). De nå er nummerert fra nr 2 (syd for Kafé utsikten) til nr 31 (ved Enebakkveien). Steinene er preget med et nummer og krone, samt bokstaven K på den ene siden og A på den annen side. A vendte mot Aker og K mot Kristiania siden. Steinene ble hugget ut av fanger og man brukte Grorud granitt for de fleste.
Stein nr 12 sto rett utenfor Ekebergrestauranten da den ble bygget i 1916, men i 1927 havnet den i en krypkjeller da bygningen ble utvidet. Her har den ligget veltet frem til i dag.
1891
Kongsveien anlegges i 1891 av Kristiania Veivesen på oppdrag av Aker Kommune. Tidligere gikk Jomfrubråtveien ned fra Jomfrubråten gård og nedover dagens Karlsborgveien til Kongshavn, som var skjenkested og varietéteater frem til 1938. Mosseveien som het Ljabrochausséen ble anlagt i 1853.
På den søndre delen av Karlsborg ble det bygget et hus i 1890 årene. Her bodde familien Lund. (Oslo Kommune overtar eiendommen i 1942. I dag leies huset ut av Boligetaten).
Her ser vi stedet hvor det i 1911 var utsiktområde og en musikkpaviljong (sort firkant).
Grensestein for bygrensen i 1878 er avmerket (med stein 12), lenger syd ser vi stein nr 11.
1911
Det lå allerede en musikkpaviljong og var en utsiktplass på stedet hvor det senere ble restaurant. Det var også flere turveier i området. Disse er her i dag, men noen flere stier er kommet i tillegg. Rett bak musikkpaviljongen randt en bekk.
Th. Landmark tidligere dosent ved Landbrukshøyskolen i Ås, som da bodde på Karlsborg, oversendte Kristiania Magistrat et forslag i desember 1911. Dette var et forslag om en kjørevei fra Kongsveien og opp på baksiden (av senere restaurantbygning) til toppen av skråningen, forbi Ekeberg hovedgård og bort til Ekebergveien (ved Brannfjellveien). Denne bilveien ble heldigvis aldri anlagt.
Her ser vi musikkpaviljongen mellom trærne i 1919 etter flytting av denne litt lenger syd.
BLF etterlyser om noen har bilder av denne musikkpaviljongen, ta da kontakt.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org