Ekebergrestaurantens historie del 4

1979
Kåre Ragnar Mathiesen fikk festekontrakt på Kongsveien 15 og gnr 152 br.nr. 116 for drift av restaurant av bra standard. Arealet var på 3.019 mål. Festetiden var 50 år og ble regnet fra overtakelsen av bebyggelsen på området den 1.4.1979 (festeavgift kr 49.817)
Skjøte på kjøp av Ekebergrestauranten til Kåre Ragnar Mathisen var datert 30.03.1979 med salgsum kr. 1.750.000.- Det var en klausul om at man skulle drive eiendommen som restaurant av bra standard.
1981
Kåre R. Mathiesen leide Kafé Utsikten av Oslo Kommune for kr 5000 i året. Han etterfulgte tidligere leier fru Helene Gundersen.
1982
Navnet Nye Ekebergrestauranten A/S tas i bruk.
1984
Karin Thoresen undertegnet for Nye Ekebergrestauranten A/S ( I følge brev om drift av Kafé Utsikten). Hun søkte om forlengelse i 1986 og fikk dette frem til 1991.
1980 
Kåre Mathisen og hans kone Synnøve drev Kafé Utsikten (Talén) og fra 1982 drev de også Ekebergrestauranten. Samme året satte elektrisitetsverket opp en trafostasjon rett ved inngangen. Utrolig at noen byråkrater kan være så korttenkte. (Den er nå i 2005 blitt fjernet for eierens regning).
Hele øverste terrasse blir utvidet med treplatting, og det blir paviljong for uteservering, nytt toalettanlegg, samt forstøtningsmur i betong.
1982
Det var planer om stort hotell med 80 til 100 rom på baksiden av Ekebergrestauranten, tegnet av Thorbjørn Rodals arkitektkontor. Det skulle bygges slik at det nesten ikke ble sett fra byen. (Størrelsen var som restaurantbygning, men på baksiden. Det var 3 etasjer over bakken og 2 under). 
I kjelleren skulle det være parkeringsplasser. Dette ville gi en god mulighet for helårsdrift av restauranten som slet med inntjening. Vinteren 1982 ga et betydelig underskudd. 
Ekebergrestauranten var i mange år en populær danserestaurant som ble drevet i regi av Oslo Folkerestauranter og senere Mathiesen. På folkemunne kalt ”Åreknuten” etter det voksne klientellet. 
1985
Ekebergrestauranten søkte kommunen om å kjøpe 1,5 mål av skogen for å lage parkeringsplass. Dette ble avslått da det var regulert til friområde (gnr 152 br.nr. 9)
1997
Ekebergrestauranten ble nedlagt i 1997. 
1998
Ekebergrestauranten ble solgt til Norex Group ved Kjell Finstad, som overtok bygningen den 1.1.1998. Salgsummen var 30 millioner kroner. Planen har nok vært å lage det til en foretningseiendom med ulike aktiviteter, men det var klausul om resturandrift.
Fortidsminneforeningen foreslo 1997 fredning av eksteriøret, terrasseanlegget og deler av interiøret.
En påbegynt indre rivning ble 1998 stanset av Oslo kommune etter en del avvisskriverier. Bygningen forfalt etter hvert sterkt. Tvilsomme elementer og trafikk betegnet stedet.
Det økonomiske grunnlag for å restaurere og få avkastning på kapitalen så ikke ut til å ha noen fremtid. Etter flere luftige forslag om blant annet planetarium med mer stod hele restaureringen i stampe. 
2000
Midlertidig fredning av bygningen i august 2000
2002
I april var det stort folkemøte om Ekebergrestauranten. Det ble holdt i Sjømannskolens lokaler (BI) med 160 fremmøtte. Norex Group ved Finstad la frem planer om restaurantdrift, planetarium og forskerfabrikk for barn. Planene skulle legges frem for Byrådet om kort tid. Han innrømmet at han trengte kommunal støtte til prosjektet. (Beløpet 20 millioner var tidligere nevnt). Restaurantgrunderen Sonja Lee var å tilstede og sa seg interessert i å drive Ekebergrestauranten.
Dugnad med rydding av søppel og kondomer etc, selv byråd Anne Kathrine Tornås var med. Man vurderte å starte en venneforening for Ekebergrestauranten. 
Endelig fredning ble bestemt i juli 2002 av Riksantikvaren.
Som avsluttende hovedoppgave på Kunst- og Håndverkskolen skrev interiørarkitekten Thea Røhrt om Ekeberg-restauranten. Gjennom ”nytt liv til Ekebergrestauranten” hadde hun tatt for seg hele bygningen og laget skisser og forslag..
Norex Group gikk konkurs den 20. desember 2002. Panthaver Fokus Bank la på nyåret ut eiendommen for salg.
Bobestyrer Ståle Sommernes i Fokus Bank uttalte i den anledning: - Det er snakk om å finne en kjøper som er interessert i å bevare bygningen og gi den tilbake til Oslos-befolkning. Eieren må være klar over hva som kan og ikke kan gjøres med bygningen i forhold til de retningslinjene fredningen gir. 
2003
Ekebergrestauranten ble kjøpt for 15 millioner kroner av Eiendomsspar as ved Christian Ringnes den 9.4.2003, (malermester Brendemoe var aktivt med i media og tipset sin venn Ringnes om å kjøpe). 
Ringnes uttalte at man planlegger en ”mini Frogner-park” og en gondolbane, men før påsken 2005 kan neppe den første utepilsen inntas.
I mai ble det vist en dokumentarfilm om Ekebergrestauranten. Det var Morten Møller Warmedal og Tor Karlsen som i 18 måneder hadde laget opptak fra stedet, pluss funnet eldre materiale. Søkelyset ble satt på myndighetene og private eieres ansvarsfraskrivelse.
Restauratør og kjøkkensjef Bjørn Tore Furset på Lofoten fiskerestaurant er opprinnelig fra Stranda. Han er i full sving med å bygge opp et restaurantimperium. Det startet med Lofoten fiskerestaurant på Aker Brygge. Så overtok han det kjente landemerket Sjøhuset i Kristiansand. Furset lager også i stand matopplevelser ute på Dyna Fyr i Oslofjorden. Han åpnet restaurant Matfinken på Torshov i 2002, og fulgte i år opp med restaurant Havsmak beliggende ovenfor Nationaltheatret. I år fikk Bjørn Tore Furset også i oppdrag å drive serveringsvirksomheten på Ekebergrestauranten som skal gjenåpne i ny prakt i 2005.
2004
Oppussing og restaurering pågikk for fullt, selv i helgene. Bygningen ble malt utvendig i lys farge.
Grensestein nr 12 rett før den ble tatt ut av krypkjeller i 2005, den står nå rett ved trappen.
2005
Restauranten var under rehabilitering med ny eier Eiendomsspar og ble åpnet i 16. mars 2005 i et lukket arrangement. Publikumsåpning var den 19. mars.
Den nåværende restaurantbygningen er den eldste bevarte funksjonalistiske bygning i Norge. Bare Skansen var eldre, men den ble revet i 1970.
Det har da vært en kostnad på nærmere 50 millioner kroner inklusive kjøpesummen å få denne bygningen til det den er i dag.
Christian Ringnes på åpningsdagen
Kvinneparken: - Eiendomsdirektør Christian Ringnes vil bygge en skulpturpark til kvinnens ære rundt Ekebergrestauranten. Drømmen hans er at parken skal bli en blanding av Boboli-hagen i Firenze og Vigelandsparken i Oslo. Tidsperspektivet er flere tiår. Parken vil dekke et areal på 200 mål og bør ha et vassdrag. For det skal alle parker ha, ifølge Ringnes. (NB: PARKEN ÅPNER i september 2013)
Drift av restauranten:
Bjørn Tore Furset skal drive restauranten. Det er blitt laget ny logo og egne nettsider.
Den nye Ekebergrestauranten består av flere spisesteder, og tanken er at alle skal finne et rom de trives i. 
Om sommeren vil det være uteservering med fantastisk utsikt over Oslo-fjorden, øyene og båtlivet. Det største spisestedet er à la carte-restauranten i første etasje, med plass til 200 personer. Her er også egne rom med plass til 14 personer eller på mesaninen med plass til 30.
I andre etasje finner du en bar med rom for stille samtaler rundt små bord. Peisestuen kan lukkes mot resten av barområdet, og egner seg godt til livlige diskusjoner eller bare en time med kakao etter en tur rundt Ekeberg. 
På den innebygde verandaen etablerers nok et à la carte-tilbud, der kokkene skal få prøve seg med det absolutt beste som mål.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org