Lille Ekeberg med blokker


Lille Ekebergs historie, stedet og borettslaget av Petter A. Mathisen 2006.

Nedlast pdf fil:
 . Download file

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org
 

Til side Historier