Prosjekt Simensbråten


”Prosjekt Simensbråten” hadde historiedag (15/1-2003).

Eivind Knudsen på SEM-huset inviterte ”Prosjekt Simensbråten” til en oppfølging av fjorårets arrangement der oppmøtet var over all forventning. Og det ble det også denne gang. Godt over hundre tilstede også i år. Knudsen hadde lagt opp til et innholdsrikt program som nok gikk utover tidsestimatene.Dag Lundeby og Paul Fekjær tok utfordringen og stilte med innsamlede bilder etter møtet for et år siden. Videre fikk vi innlegg om speideren , søndagsskolen og Ekeberg hovedgård.
Først ut var en bildeserie der Lundeby kommenterte og inviterte salen til å komme med erindringer og fakta om et knippe bilder fra tidlige år. Vi var innom Ilaveien og navnets opprinnelse, Rolandbua, butikkene Grønning, Larsen , Sitter samt Nøklebye (Olsen). Videre via Lorentzens buss til planer for trikk og t-bane, hagebrukslaget og oppfinneren Aksel O. Stensbøll. Bildene ble også kommentert av Tone Floer Flink og Gerd Woll.

I neste foredrag fortalte Knut W. Eriksen om 1. Simensbråten speidertropp som ble startet i 1927. Knut ble med i 1935 da Jørgen Jøregensen (Ilavn. 14) var troppsfører. Speiderhytta lå på tomta som i dag er Jonsokvn.3. Knut ble leder for ”Ulvepatruljen”. Turene gikk til Brannfjell, men oftest til Østmarka. Knut forteller om skiturer som gikk hjemmefra til Østmarka og videre til forskjellige mål. Etter krigen prøvde man å starte opp igjen, men det varte ikke lenge. Det ble Ekeberg som ble muligheten videre.

Søndagsskolen var tema da mangeårig bidragsyter Hanna Lise Relling tok ordet. Hun kunne fortelle at det var Fredrik Ziener (Vårvn. 3) som startet opp i 1924 og fikk etter hvert hjelp av Birger Kristiansen og av Herman Kristiansen Heimdal. Birger tok over formannsvervet etter 4 år. I 1926 ble søndagsskolemisjonen stiftet. I begynnelsen var det hytta i Fiolvn. 4 som ble benyttet. Det ble gjort flere forsøk på å bygge et bedehus. Det var i stedet Kvinneforeningens lokale på den samme tomta som ble benyttet da det stod ferdig i 1928. Og her fortsatte det til det nå har kommet inn i SEM-huset.

Dagne Groven Myhren underholdt oss til slutt med sang og fortellinger fra Ekeberg hovedgård. Hun fortalte om hvordan livet var der og på Nordjordet i en tid da var dyr på gåden og Valhallveien ikke var opparbeidet ned til Utsikten. Hun fortalte om familien Røhrt til de solgte til kommunen i 1933 og om Ek som var forpakter senere. Spesielt husker vi historiene om sauegjeter Ola Ødegård fra Valdres som var en hyggelig kar med fele og trekkspill som de kom i god kontakt med.


Dag Lundeby, Gerd Woll og Paul Fekær.


Av Nina Schyberg Olsen, Nordstrands Blad:

"Prosjekt Simensbråten" ønsker å komme i kontakt med folk som har gamle bilder eller historiske opplysninger om Simensbråten området. Målet er å få utgitt en lokalhistorisk bok.

Etter "erindringsuken" til Simensbråten-Ekeberg eldresenter ble barndomsvennene Dag Lundeby og Paul Fekjær inspirert til å samle inn dokumentasjon om sine barndomstrakter. I slutten av oktober kom de i kontakt med Gerd Woll på et med1emsmøte i Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF) ,og deretter ble "Prosjekt Simensbråten" grunnlagt som en undergruppe av BLF.

Vi har et ønske om å få laget et trykt medium med informasjonen vi får inn om Simensbråten. Elektroniske medier vil vi også benytte oss av, forteller de involverte. Men før de kommer så langt, legger de mest vekt på å gjøre beboerne kjent med den nystartede gruppen.

17. januar 2002:
Vi har laget en brosjyre som skal legges ut i alle postkassene. I tillegg vil vi være på SEM-huset 17. januar, opplyser Lundeby. Da skal Randi Knudsen fortelle om historien til Simensbråten Kvinneforening, og "Prosjekt Simensbråten" vil benytte sjansen til å komme i kontakt med folk.

Vi må vise at vi er i gang, få folk engasjert. Det er et generasjonsskille nå, og hvis ikke noen i vår aldersgruppe arbeider med å ta vare på historien vil det bli et stort gap. Vi er interessert i bilder og historie om bygninger, butikker, lag, foreninger, gamle ferdselsårer og så videre, sier de tre entusiastisk og viser frem noen gamle
kart fra 1816 og 1923. Området de konsentrerer seg om er først og fremst alt som ligger under gårdsnummer 149; det vil si Vårveien, Simensbråtveien, Dråga, Linneaveien, Svaleveien, H. C. Gjefles vei, Fiolveien, Lyngveien, Olleveien, Vardeveien, Symreveien, Vidjeveien, Bauneveien, Benveien, Briskeveien, øvre del av Brannfjellveien og Stien.

Har du fortellinger, historikk eller gamle fotografier fra dette området, så ta kontakt!NB: Boka ble trykket i 2009 og er til salgs på BLFs møter.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier