Ekebergrestaurantens historie del 5

.
Furset og Ringnes i ivrig samtale.
Sommeren 2005
Link til kunst
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org