Lambertseter


Lambertseter foto:

 
 
Dette er Bakkerud i 1967, som var en tidligere husmannsplass under Lambertseter. I bakgrunnen ser vi Bogerud.
Låven på Bakkerud brant ned 8.1.1975. I dag går Europaveien her, så alt i forgrunnen er forlengst borte.
 
 

Det mange forbinder med Lambertseter er de tidligere radiomaster som var et landemerke, og den første store drabantbyen med alle blokkene som ble bygget fra 1950 årene.
 

 
 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side historier