Radiostasjoner på Brannfjell og Ekebergsletta

På Brannfjell anla tyskerne en militær radiostasjon sommeren 1940, Området var da beskyttet med 1.300 miner, piggtråd og vakter.
  • Den ble benevt: Marine-Nachrichten-Offizier som var den Tyske Marinens Etterretningstjeneste, med andre ord en lyttestasjon. For å finne informasjon om fiendtlig aktivitet.

Foto: Her ser vi dammen Svarta og den store radiobygningen som inneholdt rom for radiosendere, kjøkken, soverom, toaletter mm.
Willy Bøe Hansen fra Fredrikstad var stasjonssjef i 1946

Foto: Willy og i bakgrunnen ser vi hus nummer to som ble brukt til overnatting. Det var på 4 x 4 meter.
Den ble i mange år brukt av norske militære fra 1946.
Familien Engen bodde her senere i mange år da faren var stasjonsansvarlig.
Dette området var i mange år  inngjerdet som miletært område da det lå en radiostasjon her med 3 radiomaster.

Foto: På Brannfjell rett før radiostasjonshuset ble revet.

I dag er området fritt tilgjengelig og Telenor har en radiomast og et anlegg som brukes sivilt.Foto: En av de 3 tidligere radiomastene.

Radiostasjon på Ekebergsletta var anlagt av Den Tyske Marinen.
Radiostasjonen hadde forbindelse via radio til Berlin
Det var telefonlinjer til flyplassene, Gardermoen, Fornebu og Kjeller.Foto: Radiostasjonen på Ekebergsletta som ble brukt av dern Norske Marien.Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Til neste side om krigen.