Ekebergrestaurantens historie del 2


Den første Ekebergrestauranten:
Byens politikere hadde sett at det var behov for litt enkel uteservering til folk som gikk tur i Byskogen. Det ble derfor satt opp en liten kiosk i Familiedalen og ved veien opp til dagens Ekebergrestaurant. Behov for en restaurant gjorde at Ekebergrestauranten ble satt opp i området senere.
1914
Jubileumsutstillingen i Frogner-parken i 1914 markerte 100 år siden grunnloven ble laget på Eidsvoll. Man planla en stor utstilling med deltakelse fra Sverige og Danmark, men disse trakk seg. Derfor ble den en rent norsk utstilling. Først planla man å bruke Hovedøya og anlegge en pontongbro med vei dit ut. Vi får være glade for at dette prosjektet ble stanset, da det ville ha rasert store kulturminner. I Frogner-parken ble en gigantisk utstilling bygget. Utstillingen var så stor at det ble reist tilleggsbygninger ved Skarpsno i Frogner-kilen.
Ikke mindre enn 2,7 millioner mennesker besøkte utstillingen de få månedene den var åpen. Etter utstillingen ble Kommunen tilbudt å overta en del av bygningene. Således ble Tidemanns Tobaksfabrikks paviljong på Jubileumsutstillingen i 1914 den første Ekebergrestauranten. Arkitekt var E. Glosimodt som tegnrt bygningen i jugendstil. 
1916
Tidemanns Tobaksfabrikks paviljong ble gitt kommunen og lagret et par år før den ble oppført i Ekebergskråningen rett ovenfor Karlsborg. Bygningen hadde buet tak i jugendstil. Restauranten ble åpnet den i mai 1916. På østsiden av bygningen ble det bygget et rektangulært tilbygg med mønetak. Dette var kjøkkenavdelingen.
En firkantet musikkpaviljong blir flyttet litt lenger syd, den blir revet på 1950 tallet, men de 4 søylene etter fundament står her ennå.
Det ble også laget en terrasse med høyt gjerde rundt. Også her var det buer i hjørnene.
Schous Bryggerier og Oslo Folkerestauranter sto bak driften av Ekebergrestauranten. Eiendommen lå i Kristiania (Oslo) rett inntil bygrensen mot Aker, med gårdsnummer 235 bruksnummer 15, adresse Ljabrochaucéen (Mosseveien) 60.
1917
Ekebergbanen ble anlagt og Sjømannskolen ble bygget i 1917. 
1921
Ekebergbanen søkte om å bygge en bergbane fra Konowsgate i Gamlebyen opp Ekeberg-skråningen (dette var litt nord for dagens Ekebergrestaurant) Stigningen er her meget bratt og vognene var tenkt slik vi kjenner Fløybanen i Bergen. Den ville bli 200 meter lang. Prisen var beregnet til kr. 500.000.-
Her ser vi bygrensen fra 1878 som går rett på baksiden av restaurantbygning. Man ville ha restauranten liggende i Kristiania/Oslo.
Toalett og musikkpaviljong ligger således i Aker Kommune. Den sorte firkanten til høyre (nederst) er en vanntank fra 1890. Det vart en stor jerndør, men nå er det inngang til et kunstverk som ligger innunder det store vannspeilet som Ekebergparken har bygget.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org