England eller Eng Land

Navnet kommer av ordet Eng.
Dette er England under Nordre Munkehagen (i Brannfjellveien 77).England. Uttales Eng land av ordet eng, Det har feilaktig vært hevdet at den lå under under Ekeberg gård som en husmannsplass.

Eiendommen kommer fra Nordre Munkehagen også kalt Munkebråten Nordre. Munkehagen var hele skråningen fra Oslo Hospital. Den søndre delen ved dagens Ekebergrestaurant/Sjømannskolen ble kalt Søndre Munkehagen.


Eiendommen Svingen, Høyenholm og Nordre Munkehagen var deler av Munkehagen. Senere ble eiendommen Lille Ekeberg og England skilt ut fra Munkehagen Nordre (Munkebråten). England var en villatomt på et og et halvt mål. Disse eiendommer (Lille Ekeberg) har gårdsnummer 134. Til sammenlikning har Ekeberg gård nr 151 og Ryen 149. (Simensbråten husmannsplass hadde gårdsnummer 149 bruksnr. 4).

Skille mellom Ekeberg gård og Munkebråten går midt mellom Røhrts vei og Brannfjellveien når vi er i området ved England.

Grunnen til tidligere feiltolkning av navnet til landsnavnet England, ligger i det faktum at Ekeberg gård leide ut et jordstykke med en husmannsplass kalt England. Det har ligget inntil det samme området. England under Ekeberg gård var en relativt stor husmannsplass fra slutten på 1700 tallet. Tosten Johnsen bodde der i 1801.

Denne plassen som tilhørte Ekeberg gård, ble etter hvert kalt Frankrig (Frankrike). Dette var nok en feiltolkning av navnet England, og når to plasser med samme navn lå inntil hverandre, var det en måte å skille dem på.
England / Frankrig under Ekeberg gård ble revet i 1880 årene.

Våningshus og uthus på "villa" England er fortsatt intakt på England (under Munkebråten) i Brannfjellveien 77. Familien Salomonsen ble eier av dette fra 1913 og eide det opp til våre dager.

Kart som viser hvor England under Munkehagen (Munkebråten Nordre) og England / Frankrig under Ekeberg gård har ligget.Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org