Traverbanen.

Denne eiendommen tilhørte Bernhus gård.

Et nytt Traverselskap ble startet med en aksjekapital på kr 60 000

En eiendom kalt "Traverbanen" ble utskilt i 1898 fra Bernhus gård. Eiere av Bernhus gård var Ole Johannesen på Seterhøy og Theodor Jensen på Utsikten/Birkelund.

De hadde kjøpt hele Bernhus gård for å spekulere i eiendomssalg. De betalte kr 34 000 og solgte videre 155/3 som var den største delen.

De kjøpte Holtet gård 154/1 som var selve gårdsbygninger mm av Marcus Parelius for

kr 35 000 og solgte også dette direkte til Traverselskapet.

Så startet Travserlskapet arbeid med å planere det store området og sprenge bort noen fjellknauser.

Det var et stort økonomisk krakk i hele landet på den tiden. Alle pengene til Travselskapet var brukt opp og de kunne ikke betjene sin gjeld. Det var ingen snarlig utsikter til inntekter. Travselskapet gikk konkurs 6.4.1900. Det ble flere tvangsauksjoner, men ingen ville kjøpe.

Travbanen ble solgt først ved 4. gangs tvangsauksjon mange år etter fra advokat Søberg til Ole Johannessen for kr 23 000. Han overdro til sin sønn Albert Johannessen 11.9.1907

Folkefesten på traverbanen i 1908 samlet ca 600 mennesker. Folk fra Nordstrand og Bekkelaget møttes på Kastellet og toget gikk til festplassen (Traverbanen) hvor lærer Stenseth holdt festtalen.

Når festligheten var slutt ble det et nifoldig hurra for fabrikkeier Albert Johannesen som velvilligst hadde lånt ut Traverbanen. Det er vårt håp at han hørte jubelen helt opp til Seterhøy.

Albert Johannesen eide Holtet Hovedgård 154/1 og Bernhus 155/3 Traverbanen.

Han flyttet i 1909 våningshus på Holtet gård og kalte det kuskebolig, og satte opp en stor stall med vognhus og høyloft. Albert bygget en herskapelig enebolig til seg selv. Huset som står her fortsatt, nå kalt Villa Holtet.

Ekebergbanen kjøpte store deler av Traverbanen og anla trikkestaller etc.

.


Foto Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org
Området på Holtet sett fra Kongsveien med låven på Bernhus gård i høyre billedkant. På det jordet vi her ser kom Ekebergbanens trikkestaller i 1917.Området til den planlagte Traverbanen tegnet inn på dagens kart. Lilla er fra Bernhus gård og det røde fra Holtet gård.