Hyttene på Brannfjell.

Norske Kvinners Sanitetsforenings hytter på Brannfjell.BLF har nå skrevet historien til hyttene på Brannfjell. Det var et foredrag på BLF møte vinteren 2011 ( BLF møte)

Her er kun noe av innholdet:

Brannfjell er et høydedrag øst for Ekebergsletta. Det har tilhørt Ekeberg hovedgård. Oslo Kommune overtok dette da de kjøpte mesteparten av Ekeberg hovedgård.

Norske Kvinners Sanitetsforening startet i 1906 å selge julemerker for å skaffe midler til "julemerkehjem", beregnet på sommeropphold for tuberkulosetruede familier. Denne ideen kom postekspeditør Einar Holbøll i Danmark. Julemerkene ble solgt i små ark og liknet på frimerker og ble satt på brev for å vise at man støttet en god sak. Den unge dronning Maud preget det aller første norske julemerket.

Sanitetsforeningens hytter på Brannfjell ble bygget i 2 omganger. I året 1917 ble overskuddet fra salg av julemerker avsatt til dette formål.

Et helt annet prosjekt var Verdens Gangs Solkoloni på Brannfjell

Lørdag den 12. juli 1919 innvies Sanitetsforeningens 10 små rødmalte hus for tuberkuløse på Ekeberg (ved Brannfjell). Det var fru Anna Dahl, formann i Kristiania Krets av Sanitetsforeningen, som har æren av at det hele er kommet i stand. Mange bekker små o.s.v., uttalte hun og viste stolt fram resultatet som var 10 små hus på rad.

De var bygget for de 2 øringene som Julemerkesalget hadde innbrakt. I alminnelighet kaller vi dem ”Julemerkehusene” våre. Hyttene hadde en pris på Kr. 49.553.- for 10 hytter inkl. inventar. (En av disse brandt ned for noen år siden så nå er det 9 tilbake).

Ideen med husene var å skaffe en familie med svakelig(e) barn, ikke tuberkuløst, et godt og sundt oppholdssted for sommeren.
Det første året ble det litt sent for dem å flytte inn, men neste år kunne de få flytte opp tidlig på våren og bli der så lenge de ønsker og været tillater det utover høsten.

Samme familie får lov å beholde sitt hus hver sommer så lenge det er et ukonfirmert barn i familien.

Tomten hadde Kommunen leid ut (vederlagsfritt?) og det var et område på 10 til 20 mål til småhager og de 10 hyttene. Det første året var det plass til 9 familier som hadde 34 barn, som kunne nyte livet her oppe i solen og den gode luften.

Brannfjell husmannsplass som lå i området var bebodd i 1910, men plassen var revet før hyttene ble bygget.
Sunnhetskommisjonens tuberkulose søster Else Myhr bodde på en av hyttene sommeren 1921.

Noen år senere gav Oslofolk i Amerika en minnegave til Oslo Kommune i anledning byens 300 års jubileum. Det ble senere besluttet å bygge flere litt større hus i tilknytning til de som lå her. De 9 siste hyttene som var litt større ble bygget i 1925 på nordsiden av de første røde hyttene.
Hyttene fikk navnet Minnegavehusene. De er malt okergule.

Familier som leide hyttene var tuberkuløse. De måtte vi søke hvert år. Alt privat måtte tas ut på høsten og man tok det med tilbake til våren, Hyttene hadde egne jernsenger som ble stablet i de store ut husene bak de røde hyttene. Madrassene ble stablet i eget rom på den ene gule sydligste hytta.

Hyttene er fra ca. 12 til 35 kvm store, har utedo, og de store har sommervann. Alle hyttene har innlagt strøm. Hyttene er av svært varierende standard.

I senere år når tubekulosen var på hell ble hyttene leiet ut til andre, og fra 1992 ble disse hyttene overtatt av Oslo Kommune. De leier dem ut til private og noen foreninger, barnehave mm. B.S.K. har en hytte og Brannfjell Vel en annen for å nevne noen.

Det har kommet frem forslag om å selge hyttene til private. Det bør ikke gjøres. Da kan krav om gjerde, vann og avløp, bilvei osv skape store problemer. Dette er tross alt midt i et felles friområde. La organisasjoner, barnehager, skoler og lignende disponere dette mot en symbolsk leie til vedlikehold.
Oslo Kommune ved Bymiljøetaten har i 2020 sagt opp alle leieavtaler med brukere. I løpet av året skal nye kontrakter tegnes, vurdering av bruk og hva som skal utføres av vedlikehold.


Dag JarnøyPå dette treet har BLF satt opp skilt hvor Brannfjell husmannsplass lå. De røde hyttene er de eldste og minste.

Hyttene strekker seg fra tidligere Brannfjell husmannsplass i syd til Ekeberglien, som lå nord for hyttene.

Anna Brannfjell har aldri bodd på Brannfjell husmannsplass, men på Ekeberglien.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier