Lille Ekeberg

 

 • Munkebråten og Nordre Munkebråten kan komme av at Hovedøya kloster hadde eng her i middelalderen hevdes det. Det kan jo også ha vært Fransiskanermunkene ved Oslo Hospital.
 •  
 • Navnet dukker først opp på 1600 tallet. Lille Ekeberg var en del av Munkebråten

 

1753 På Lille Ekeberg var da kun en sekslaftet høylåve med treskegulv.


Auksjon 1827:

 •   Store Munkehagen
 •   Bakerengen
 •   Nordre Munkehagen med underliggende bruk Svingen
 •   Samt havnegangen Munkebråten og Lille Ekeberg
 •  

Høienholm var del av Svingen, huset lå i Brannfjellveien 8b ca. 10 mål ned over veien mot Utsikten.

J. Christiansen som eier Svingen selger Høienholm:

 •   Solgt til Elias Hansen i 1861
 •   Solgt til oppsynsmann Hans Jacobsen i 1867
 •   Solgt til slakter Ferdinand Johansen i 1886
 •   Konkursbo til oppsynsbetjent Nils Olsen i 1905
 •   Anna Olsen i 1935 og Hans Jettestad i 1935 

Munkehagen var området nærmest Oslo Hospital

 • Munkehagen søndre var fra Ekebergveien og sydover til dagens Ekebergrestauranten.
 • Munkehagen Nord var fra Ekebergveien og skråningen med Svingen i midten.
 • Munkebråten var området ved Høienholm, Lille Ekeberg og England, markert grønt.

 

 •   Gårs nr 134 br 1 Høienholm (10 mål)
 •   Gårs nr 134 br 2 Lille Ekeberg (2/5 av hele Munkebråten)
 •   Gårs nr 134 br 3 England ( 1 ½ mål)

 

Lille Ekeberg 134/2

 •  
 • 1837 Firma Thomas Johannesen Heftye & Sønn kjøper ubebygd jordeiendom Nordre Munkehagen (Munkebråten) og Lille Ekeberg for 2600 Spd.
 •  
 • 1854 Thomas J. Heftye & Sønn skiller ut Lille Ekeberg som var 2/5 av hele eiendommen 2 daler 3 ort 23 shilling.
 • Solgt til Anders Hansen Lilleåsen i 1854 ?
 •  
 • 1855 De solgte det i til Andrine Hansen for 2500 Spd.
 •  
 • 1855 Andrine Hansen solgte Lille Ekeberg for 4000 Spd. til Peder Sørensen. Stedet var på 149 mål og fikk da navnet Sørensenløkka.
 •  
 • 1880 Peder solgte til Ole Jacobsen kr 26 000
 •  
 • 1883 Ole Jacobsen solgte til Christian Dahl for kr 29 000
 •  
 • 1912 (tinglyst) Nils Falk Ytter kjøpte for kr 60 800
 •  
 • 1917 Nils F. Ytter solgte til Oslo Kommune for kr 200 000
 •  
 • 1917 Oslo Kommune hadde forpaktere til å drive Lille Ekeberg.
 • Halvor S. Strand var i mange år forpakter

 


 
Det ene våningshuset på Lille Ekeberg, også kalt forpakterboligen, brant helt ned i 1936.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Til side Historier