Militærleir på Lambertseter.

Lager Nordstrand.


Lager Nordstrand var navnet på den store militærleieren som tyskerne hadde under krigen 1940 - 45.
Den strakte seg fra dagens Lambertseter senter til Karlsrud.


Leieren fotografert fra toppen av radiomasten. Vi ser Lambertseterveien og til venstre Langbølgen. Så dette er området Symra kino og senteret ligger i dag.
Leieren bestod av 42 store og 14 mindre bygninger.


Foto: Den lange rekken med brakker.
På det meste huset leierenden 3.000 soldater, med deres kjøretøyer hester, våpen og annet utstyr. Det var en gjemnn omgangsleir for soldater som skulle sendes andre steder.
Foto: Noen av brakkene ble i noen år etter krigen brukt til boliger.

Fra inngangen ved Karlsrud.Foto: Her kommer Hjemmefronten på besøk.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Til neste side om krigen.