Ryen gård og plassene


BLF boka om Ryen gård og plassene er skrevet av Dag Jarnøy.


Boka er utsolgt for flere år siden, men var på Lambertseter Deichman, nå kun på nett. 

Bokas tittel: Ryen gård og plassene.
Vi har lagt ut bokaHer er link hvor alle kan lese boka fritt på Nasjonal Bibliotekets sider.


Innhold: Vestengen, Ryenhagen (ved Enebakkveien), Simensbråten, "Bratlikollen" Libak,
Østli, Sydhagen (ved Høgdaveien), Norengen (ved Brannfjellveien), Søgård ( ved Vardeveien) m.fl.


(Området fra Brannfjellveien til Manglerud, fra Sandstuveien og nordover til Kværner).


Bakgrunnen for denne boka er flere. Området til Ryen gård ligger øverst i det nordøstre hjørnet av det området som BLF betegner som sitt.

Det har vært utgitt en bok om Simensbråten som er en del av Ryen gård, men hovedsakelig med utgangspunkt i tiden etter 1900.


 Lilla felt er Simensbråten, som var en del av Ryen gård.  

Det er i dag få som vet hvor Ryen gård lå, og man vet lite om plassene som lå under gården. Boka tar for seg plassene og utparselleringen fra gård og husmannsplasser til villa og blokker.

Tanken er at det skal være en samling med opplysninger fra 1700 tallet og opp til 1950 tallet.

Det kan være interessant for de som bor her nå, de som har bodd her og de som har slekt fra området. Og for andre i nærliggende områder som har lokalhistoriske interesser.


Boka var med stive permer og i A4 format, for at kart skulle bli mer oversiktlig.
Boka har 144 sider, hvorav 165 bilder, 17 kart og masse opplysninger om folk og eiendommer.

  
Ved Ryenenga og trikkeholdeplass.
Ved porten til Vestenga i Brannfjellveien.


Forslag om park ved Ryen Varde i Vardeveien