Lille Ekeberg

Utdrag fra et foredrag holdt av Gerd Woll 


I Oslo byleksikon står det at Munkebråten muligens tilhørte klosteret på Hovedøya i middelalderen, og at den tilhørte Oslo Hospital etter reformasjonen. Gårdens mark lå i Ekebergskråningen fra Ryenbergveien til Kongsveien ved Karlsborg, og fra Alna til Ekebergplatået. Eiendommen ble delt og fradelt Oslo Hospital, slik at det ble to bruk, som senere ble brukt som løkker: 

 

Munkehagen Søndre og Nordre, en del av Nordre: Munkebråten og Lille Ekeberg.

 

Munkehagen var området nærmest Oslo Hospital og opp til Høienholm

 

Munkebråten var området ved Lille Ekeberg

 

 • G nr 134 br 1 Høienholm
 • G nr 134 br 2 Lille Ekeberg 
 • G nr 134 br 3 England 

 

 Høienholm var en del av Svingen (Høienholm lå ved Brannfjellveien 8b), eiere:

 

 • Solgt fra J. Christiansen (som da eide hele Svingen) til Elias Hansen i 1861 
 • Solgt til oppsynsmann Hans Jacobsen i 1867
 • Solgt til slakter Ferdinand Johansen i 1886 

 

Konkursbo solgt til oppsynsbetjent Nils Olsen i 1905 

 

Solgt til Anna Olsen i 1935 og Hans Jettestad i 1935 

 

 Navnet Munkehagen Nordre var et stort område hvor Svingen lå i midten. 

 

Lille Ekeberg ble fradelt og senere i 1837 solgt til Thomas Heftye. Eiendommen var da ubebygd. 

 

 •  Solgt til Anders Hansen Lilleåsen i 1854 
 •  Solgt til Peder Sørensen i 1855 for 4000 Spd. den var på 149 mål 
 •  Solgt til Ole Jacobsen i 1880 
 •  Solgt i 1883 til kaptein Christian Dahl 
 •  Solgt til bokhandler Nils Fack-Ytter i 1912 
 •  Kristiania Kommune overtar i 1917 eiendommen Lille Ekeberg 

 

 

 

I følge Folketellingen 3 desember 1900 bodde det i det ene huset to familier. Carl Sund med hustru, 3 sønner og en datter, barnepike og kokkepike. Guttorm Krogh med hustru og en datter og to tjenestepiker. 

I det andre huset bodde det også to familier. Thorsten Andersen med hustru, 3 sønner og 3 døtre, en tjenestepike og en tjenestegutt. Jakob Walstad med hustru, 1 sønn og 3 døtre og hjemmepike, sveiser og gårdsmanns sønn. 

 

Det fortsatte å gå dårlig med Lille Ekeberg. Hvert år fra 1900 til 1908 var det utpanting for jordskatt og brandkontingent. Ved skjøte av 16.8.1912 overtok Nils Falck-Ytter Lille Ekeberg fra Chr. Dahl. 

 

Ved Folketellingen av 1. desember 1917 bodde det i den nye bygningens 2.etasje bokhandler Nils Falck-Ytter, født i 1864 i Kristiania, med sin hustru og tre sønner og en datter. De hadde også en tjenestepike boende. I 1.etasje bodde Steinar Fosli, født 1887 i Tromsø, med hustru og tre døtre. 

I den gamle bygningen bodde Johan Myhre , født i 1872 i Spydeberg, med hustru og to sønner og tre døtre. 

Johan Myhre var forpakter på Lille Ekeberg. Ruth Myhre, datter av forpakter Myhre ble senere gift med Johan Johansen, Bessheim i Vardeveien 74. I det gamle huset bodde det også tre tjenestegutter en budeie og to damer som fikk understøttelse fra Fattigvesenet til husleie. De var begge fra Sverige. Den ene var sykepleierske. 

 

Kristiania kommune overtar Lille Ekeberg den 22.12.1917 fra N. Falck-Ytter for kr 200 000- 

 

Ellen Foslie søker i 1935 om å bruke overbygget på potetkjelleren til garasje for sin bil en Adler Junior. Det var i 1936 hele 28 båser for kuer og 6 stall-plasser. 

 

  . 

Den eldste enetasjes bygningen brant ned i 1936. Den andre toetasjes hovedbygningen brant i 1939, hele annen etasje ble ødelagt og bygningen var så å si totalskadet.

 

Dagens hvite bygg på Lille Ekeberg er rester etter 1. Etasje i dette to etasjers bygget som brandt.
 
 
Området ble regulert til bebyggelse i 1946. I den hvite hovedbygningen er det barnehage. Det ble reist et nybygg på Lille Ekeberg i 1994 (rød bygning). 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier