Ekebergbanen busser side 3

Ekebergbanen rute 71 busspark:
I denne listen har flere busser samme registreringsnummer og EB internnummer,
det er derfor satt til en bokstav på de forskjellige sidene med mer informasjon som man kan klikke seg til.
F.eks skiltnummer C4051 er skrevet C4051a, C4051b og C4051c. Klikk på reg. nummer i venstre kolonne!


Regnr. Omreg. EB nr Anskaffet Fabrikat Karosseri Utrangert Kommentarer
               
C 4051a   1 1924 Berliet Skabo 1931  
               
C 4052a   2 1924 Berliet Skabo 1931 Bevart på museum
               
C 4053a   3 1924 Berliet Skabo 1931  
               
C 4054a   4 1924 Berliet Skabo 1931  
               
C 4055a   5 1926 All American   1930  
               
C 4056a   6 1927 Republic   1932 Innkjøpt brukt 1926
               
C 4057a   7 1927 Studebaker C. Geijer Før 1937 Lorentsen og godsbil *
               
C 4058a   8 1927 Studebaker C. Geijer 1938  
               
C 4059   9 1927 Studebaker C. Geijer 1938  
               
C 4060   10 1927 Studebaker C. Geijer Før 1937  
               
C 4061a   11 1928 Büssing Skabo ca 1942  Nytt alu.kaross i 1933
               
C 4062a   12 1928 Büssing Skabo 1946 Nytt alu.kaross i 1933
               
C 4063a   13 1928 Büssing Skabo 1938 Nytt alu.kaross i 1933
               
C 4064a   14 1928 Büssing Skabo 1944 Nytt alu.kaross i 1933
               
C 4051b   1 1937 Büssing Brummundal 1946  
               
C 4052 A 15422 2 1937 Büssing Brummundal ca 1947 Brandt opp
               
C 4053   3 1938 Büssing AW Iversen 1951  
               
C 4054 E 15525 4 1939 Büssing   1947  
               
C 4055b A 15425 5 1942 Mercedes Høka 1952  
               
C 4056b - 6 1942 Mercedes Høka 1947 Arbeidsbuss til 60 tallet
               
C 4051c A 15421 1 1946 Scania Vabis Høka 1957  
               
C 4057b A 15427 7 1946 Volvo Høka 1957  
               
C 4058 A 15428 8 1946 Volvo Høka 1957 Omreg til A 15427
               
C 4059b A 15429 9 1947 Volvo Høka Til Sporv. Hugget ved en feil 1976
               
C 4056c A 15426 6 1947 Leyland Ekebergbanen Til Sporv.  Omreg. A 15888
               
C 4053c A 15423 3 1947 Scania Vabis Høka Til Sporv. Ombygget i Larvik 1950
               
C 4054 A 15424 4 1948 Scania Vabis Arvika Til Sporv.  
               
A 15430  A 15881 10 1949 Scania Vabis Høka Til Sporv.  
               
A 15431  A 15882 11 1950 Scania Vabis Larvik Kaross. Til Sporv.  
               
A 15432  A 15886 12 1950 Scania Vabis Larvik Kaross. Til Sporv.  
               
A 15433  A 15885 13 1950 Scania Vabis Larvik Kaross. Til Sporv.  
               
A 15434  A 15884 14 1951 Scania Vabis Larvik Kaross. Til Sporv.  
               
A 15422  A 15887 2 1951 Scania Vabis Larvik Kaross. Til Sporv.  

 .        

Om 

 

Bussing

           

* Mulig en buss fra Lorentsen A 3854 (Simensbråten ruten) senere reparasjonsbil med stige frem til ca.1940-50

Kilder: Ekebergbanen 75 år, Lokaltrafikhistorisk Forening 1992, red. Bjørn Andersen 
A/S Ekebergbanen 1914 - 1965, Sporveihistorisk Selskap 1996, Thorleif Strandholt
Lokaltrafikk nr 36 juni 1998, artikkel av Nils Carl Aspenberg

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org
EB trikk side 1EB trikk side 2EB trikk side 3
EB buss side 1EB buss side 2EB buss side 3EB buss verkstedTil side Historier