EB A15422, OS A15887

Ekebergbanebuss nr. 2 var ny i 1951 med reg. nr. A15422, det var en Scania Vabis B63 S.

Den ble overtatt av Oslo Sporveier i 1953 og omregistrert til A15887.

Den ble avskiltet i 1961.

Foto er bussen til venstre, som da var merket Lambertseter.