Ekebergbanen trikk side 3.Logo til Ekebergbanen som ble brukt på trikker og busser.

Gammel Ekebergbanetrikk nr 1008 på Holtet, disse ble kalt Vikingeskip.
Ekebergbanetrikk 1010 med tilhenger var blant de nyeste EB trikkene.
Ekebergbanetrikken ble etter hvert erstattet av Gullfisk trikker. Her ser vi 178 på Holtet.
Gullfisk på Holtet
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org
EB trikk side 1EB trikk side 2EB trikk side 3
EB buss side 1EB buss side 2EB buss side 3EB buss verksted