C 4056c

Ekebergbanens buss nr 6 med registreingsnummer C4056 er fra 1947 og var en Leyland med karosseri fra Kverner/Ekebergbanen. Bussen ble samme år omregistrert til A 15426 (Aker innlemmes i Oslo dette året). Den fikk nytt karosseri på Larvik Karosserifabrikk i 1950. Prisen for ombyggingen var kr 24.150.- som var omtrent halve prisen av et nytt karosseri på den tiden. I 1953 ble bussen overtatt av Sporveien og fikk igjen nytt registreringsnummer A 15888. Den ble avskiltet i mai 1957. 
 
(Vi har ikke funnet noe bilde av bussen)
 
Tekniske data: 
Chassisnummer 461.163, lengde 8,89 meter, bredde 2,40 meter, akselavstand 5,34 meter, vekt 6,86 tonn, motor 125 HK, 26 sitteplasser og 32 ståplasser
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org




EB trikk side 1EB trikk side 2EB trikk side 3
EB buss side 1EB buss side 2EB buss side 3EB buss verksted