EB buss A 15433 ble Oslo Sporveier buss A15885

Torbjørn Hansen og Agnar Bertelsen på Skullerud i begynnelsen av 1950 årene.
Østmarkruten med EB buss 13. Bussen var ny i 1950, den ble overtatt av Oslo Sporveier i 1953, den ble avskiltet i 1961.