A15434


Ekebergbanens buss A15434 var en 1951 modell Scania Vabis som ble overtatt av Oslo Sporveier i 1953.
Rute 71 var fra jerbanetorget via Abilsø, Godheim og til Sversvann.
Rute 71 B ble opprettet til Lambertseter da trikken først var klar i 1957.