C 4056a

 
              
Dette er en varebil av fabrikat Republic registret på Ekebergbanen i 1927. Den ble brukt til godstrafikk. Den hadde en bredde på 1,75 og chassisnummer: 9870. Man mener dette opprinnelig var en buss brukt av Lorentsen, som opprettet en bussrute til Simensbråten. Han ble raskt utkonkurrert av Ekebergbanen som overtok den bussen.
 
-----------------------------------------------------

Ekebergbanebuss nr 1 på Simensbråten på slutten av 1920 tallet. 
Buss til Simensbråten 
 
Ekebergbanen ville ikke sette opp buss til simensbråten selv om folk klaget og ba om et tilbud. Ekebergbanens trikk skulle forlenges hit i 1931 fra stasjonen på Jomfrubråten. Lorentsen startet derfor bussrute med 18 seters buss A 3854, til Simensbråten i 1927. Ekebergbanen gikk til namsretten og fikk stoppet dette samme dag, men rett etter fikk Lorentsen medhold i at han kunne kjøre her. Ekebergbanen prøvet å stoppe han med regelverket og henvisninger til konsesjoner uten å lykkes. Da startet de en lik rute og drev prisen og passasjergrunnlaget nedover. Lorentsen gikk konkurs etter noen måneder. Ekebergbanen overtok bussen og sjåfører. Bussruten gikk deretter frem til banen ble åpnet frem til Simensbråten i 1931. 
Ved salg ble alle kjøretøyer omregistrert og fikk nye skilter, det er derfor vanskelig å spore bussens skjebne. Ekebergbanen registrerte alle sine busser i rekkefølge, hvor siste siffer var likt bussnummeret. Buss C 4051 var således nr 1. Den ble anskaffet i 1924 og ble avskiltet og kassert i 1931. Så den har nok vært brukt sammen med de andre til også Simensbråten. Rute 71 som den het, gikk fra byen opp Ryenbergveien, Enebakkveien til Abildsø, og senere til Skullerud.
 
Dette var tidligere en buss fra SBC med registreringsnummer A - 15114. Den ble senere solgt til ny eier på Gjøvik. Bussen hadde chassisnummer 66973 og ble registret i 1939 og avskiltet av Ekebergbanen i 1947.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org
EB trikk side 1EB trikk side 2EB trikk side 3
EB buss side 1EB buss side 2EB buss side 3EB buss verksted