Grefsenåsen.

Vi har tidligere etterlyst om det finnes rester av kanonfundamenter på Grefsenåsen. Disse skulle være like de som er på Brannfjell. Historielaget på Grefsen, Kjelsås og Nydalen har vært forespurt. Nå har vi fått et positivt svar fra Martin Kristiansen fra dette historielaget. Han har funnet rester av den ene kanonstillingen. Selve ringen rundt er borte, men den spesielle 8 kantede midtre delen med et metallrør og bolter i midten er intakt. Det har vært 3 kanonfundament her på Grefsenåsen.


Her er nærbilde av senter på kanonfundament.


Her ser vi hvor nære vi er Grefsenkollen.
De andre 2 kanonfundamenter er nok fjernet når bygningene ble bygget.
.
Kanonstilling på Brannfjell ved Ekeberg, kanonstilling på Grefsenåsen, kanonstilling på Voksenkollen.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org.