Voksenkollen.

Vi har tidligere etterlyst om det finnes rester av kanonfundamenter på Voksenkollen. Disse skulle være like de som er på Brannfjell. Historielaget der har vært forespurt. Nå har vi funnet dem.

Det er 3 kanonfundament her på Voksenkollen innenfor et gjerde og en grønn bygning som har vært radiostasjon.


.

På forsiden er skilt med gjerde, men det er mer åpent på baksiden.

.


Her er  kanonfundament fra 1917 det er temmelig gjenngrodd.

.

Her ser vi størrelsen på en av de 3 kanonfundamentene.


.

Ta en tur og besøk stedet. Inn veien fra Voksenkollen stasjon innerst ved Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, gå opp liten blindvei fra parkeringsplass (med kjøring forbudt skilt).


Les foredrag om kanonstillinger.
Kanonstilling på Brannfjell ved Ekeberg, kanonstilling på Grefsenåsen, kanonstilling på Voksenkollen.
.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org.