Årstalloversikt for vårt område ned til 1900

(Versjon 2024) Denne siden er under arbeid, forslag og rettelser mottas: dag.jarnoy krøllalfa hotmail.no


2019    Stamhuset as som er et firma, leier nyrestaurerte våningshuset på Ekeberg gård av Kommunen

2018    BLF reparerte benker, vannrør, renset brostein for vanningssten på Ekebergsletta, og skiltet

2018    BLF ryddet og skiltet minnesmerke over Luftskipet Norge mast fra 1926, Nordpolen ferden

2018    Ny turvei forbi de røde hyttene på Brannfjell ble anlagt.

2017    BLF skiltet Solkolonien og Steinbruddet på Brannfjell.

2017    Nylendet på Brannfjell, det er nå 200 år siden husmannsplassen ble ryddet og bebodd.

2017    Ekebergbanen 100 år, feiret på Holtet.

2017    Ny minneplakett på minnesmerket på Ekebergsletta for RA Nordpolekspedisjon i 1926.

2017    Solkolonien på Brannfjell, det er 100 år siden den ble opprettet. BLF har satt opp skilt.

2015    Avduking av skulptur Anne Brannfjell v Christian Ringnes og initiativtager D. Jarnøy.

2015    Funkis Diner og Sportsbar stengt på dagen 24.3.2015.

2015    Jomfruhagen OBOS ferdigbygd rekkehus i tidligere trikketrase, navn etter hus ved Mossev.

2014    Boka: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen. Dag Jarnøy.

2014    Funkis Diner og Sportsbar åpnet 29.4.2014.

2013    Marienlundveien (tidligere Gransutsalg) Stjernekjøkken butikk, brann og revet.

2013    Kongshavn Videregående skole åpnet i tidligere Sjømannskolebygg.

2013    Ekebergparken (Skulpturparken, Ringnes L. stiftelse). Ekebergparken var navn på holdeplass.

2011    Bua ved parkeringsplassen der bussen snur ved Ekeberg skole rives.

2011    Best Helse og Best Trening i gamle Nordstrand kino + nybygg (02.05.2011).

2010    Boka: Ryen gård og plassene (Fra bondeland på 1700 tallet til 1950 tallets villa og blokker.

2009    Kafe Utsikten i Ekebergskråningen stenger servering.

2009    Boka: Fra Simonsbråten til moderne villastrøk. Dag F. Lundeby.

2009    Stallen og høylåve til Holtet Hovedgård i Holtveien 9 ble ulovlig revet. Var 100 år gammel.

2008    Ekebergskråningen Naturvernreservat opprettet, nedsiden av Kongsveien.

2006    Stamhuset Ekeberg (institusjonen) ble oppløst. Det var da kun en del penger i en bank.

2005    Ekebergrestauranten ble åpnet etter å ha vært nedlagt, vandalisert og nå rehabilitert.

2004    Kastellet skole åpnes.

2004    Våningshuset på Simensbråten gård ble revet.

2004    BLF og Friluftsetaten får satt opp en Vandingssten på Ekebergsletta.

2004    Bekkelaget Skoles Musikkorps, ble også skolekorps for Kastellet skole.

2003    Ekebergrestauranten ble kjøp av Eiendomspar ved Chr. Ringnes.

2003    BLF satte opp varden på Brannfjell, revet i 1929 da vanntanken kom og ble høyeste punkt.

2003    Boka: Stamhuset Ekeberg Hovedgård i gode, men mest dårlige tider. Dag Jarnøy.

2002    Det ble lagt frem en stor detaljert tilstandsrapport av sivilarkitekt Jens Treider.

2002    Foreningen ”Eikabergtinget” konstituert, formål bevaring, bruk og info. om Ekebergområdet

2001    Arbeidsgruppen for Ekeberg hovedgård stiftet, startet arbeidet for bevaring av hovedbygningen

2001    Posthuset på Holtet ble lagt ned, (Post i butikk hos Jacobs).

2001    Bydel Ekeberg Bekkelaget har 16 500 innbyggere.

2000    Ekeberg Hovedgård var bydel Ekeberg – Bekkelagets tusenårssted. Utgitt lokalhistorisk kart.

2000    Bokhandel og bank legges ned. Vi får 2 apotek på Holtet.

1999    Gatekjøkken, i «Steinhuset» Ekebergveien - Jomfrubråtveien.

1998    Funkis/Elvins, (Kåre) Eivind Mathisen overtok nytt navn Elvins.

1998    Forretningsbygget Carma ved Sverre Dag Baastad bygges på Holtet.

1998    Ekebergrestauranten selges til Norex Group.

1998    BLFs første møte med foredrag om boka: Fra gård til villa, og om hele BLFs område.

1997    Ekebergrestauranten ble nedlagt.

1997    BLF startet boksalg v Jacobs: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda

1995    Olabua som på slutten var kolonial ble nedlagt.

1994    Radiomastene, 3 stk. på Brannfjell erstattet med en mast og lite murhus.

1994    KFUM hallen bygges ved siden av Brannfjell skole.

1993    Radiohuset på Brannfjell ble revet. Det hadde lenge stått tomt.

1991    Din Nærbutikk i Kirkeåsveien nedlegges.

1991    Jomfrubråtveien 32 a og b i tilknytning til 30 Midtgården, OBOS Eldreboliger innflyttet.

1990    Restaurant Biffcompaniet åpnet på Karlsrud.

1989    Det nyeste Bekkelagshjemmet på Vårlijordet sto ferdig.

1989    SEM- huset på Simensbråten innviet, det var Eldresenter, Menighetssal og leiligheter for eldre. 

1988    Bernhus gård våningshus som nå lå ved butikken Jacobs parkeringsområde ble revet.

1987    Venterom på Ekebergbanen på Holtet ble butikk.

1987    Ekeberg gård hus var disponert av Oslo og Omland Krigsinvalideforening.

1985    Husene i Holtet Haveby ble privatisert.

1984    Sport og Farve på Holtet legges ned, elektrisk butikk utvider, senere overtar Posten.

1981    Ola Bua på Karlsrud ble kolonial.

1980    Schlytter og Bjarnø ble Grans utsalg.

1979    Låven på Smedstua brant ned.

1978    Nordseter gård, bygging av rekkehus og blokker startet på jordene.

1978    Nilsen Frukt og Tobakk på Holtet legges ned) Overtatt av Maurice, Isenkram).

1977    Nordseter gård la ned og dyrene sendes til slakt.

1976    Ormsund Roklubb på Bekkelaget bygget nytt klubbhus på Malmøya.

1975    Marinens Radiostasjon på Ekebergsletta rives.

1975    Holtet Manufaktur ble nedlagt. (Funkis overtar og laget diskotek).

1975    Bekkelagskollen ble sprengt bort.

1975    Rolandsbua i Lyngveien ved Simensbråten flyttes til parkeringsplass ved Ekeberg skole.

1974    Funkis (ølbule) utvidet med diskotek (i tidligere manufakturlokale).

1974    Ekebergbanens egne trikker sluttet å kjøre, Gullfisk trikker overtar nå 600 volt.

1974    Noblesse Frukt og Tobakk, Ekebergveien - Jomfrubråtveien.

1973    Ottar Vogt A/S kjøpte kinobygget. Det var planer om tilbygg.

1973    Ekeberghallen bygges (utvidet i 1983).

1972    Våningshuset på Smedstua brant ned.

1972    Norway Cup, BSK startet denne store fotballturneringen.

1972    Funkis, Leif Johan Busch overtok Funkis etter Åge Helleland.

1972    Bekkelagsbakkene rives. BSK fikk kr 500 000 i erstatning, invest. i Bekkelagshallen

1972    Narvesenkiosk på Holtet ble bygd på nytt i glass og metall.

1972    Brannfjell Ungdomsskole, på tidligere Erlandstuen.

1971    Kiosk Ekebergveien - Raschs vei ble revet mellom 1971 – 73.

1970    Ekeberg Hovedgård våningshus ble lånt av Stor-Oslo Heimevernsdistrikt.

1969    Veltomta nord for kinobygg, Bekkelagshøgda Vel solgte til Oslo Kom.

1969    Holtet Høyere skole ble videregående skole.

1967    Ruth Frisørsalong ble nedlagt og lokalet sammenføyd med Funkis.

1967    Ekebergbanen nedla trikkespor over Ekebergsletta til Simensbråten

1966    T-banen åpnes til Bergkrystallen på Lambertseter.

1966    Skullerudbussen som hadde kjørt Steingrimsvei kjørte nå Ekebergveien og Raschs vei.

1966    Søylehuset Petersborg som var et gammelt hus ble satt opp ved Ballsletta.

1966    Bekkelagshøgda Samvirkelaget i Sandstuveien ble nedlagt.

1966    Vandingssten på Bekkelaget ved Mosseveien ble revet, fra da friområde.

1965    Bekkelagshuset (Samfunnshus) ved Sportsplassen innvies.

1965    Symra Kino på Lambertseter åpnes.

1965    Nordstrands Kino ble nedlagt.

1965    EKT ridehus ved Ballsletta innvies.

1964    Jacobs introduserte Ramasjang, grilling.

1964    Jenter kom med i Bekkelaget Skoles Musikkorps, nytt navn når jenter kom med (se 1931)

1963    Arklåven ved Thorson brant ned. Søylehuset Petersborg settes senere opp samme sted.

1963    Bekkelaget Politistasjon i Kongsveien legges ned.

1962    Bekkelagshjemmet (det første) tas i bruk. Bygget på Vårlijordet.

1962    Thorson omorganiserte stall og bygninger, arklåve fra Vollsløkka ble satt opp.

1960    Låven på Ekeberg Hovedgård rives.

1960    Ekeberg Camping åpnes.

1959    Sport og Farve, brann i butikken, et leketog antente vatt i utstillingen.

1959    Landbruksutstillingen på Ekebergsletta og i skogen ved ridebanen.

1959    Glassmagasin, Manufaktur, Frukt – tobakk, i Marienlundveien.

1959    Funkis Kro ble drivet av baker Åge Helleland som hadde skjenkeretten.

1959    Samvirkelaget åpnet kiosk på Karlsrud (blå rund kalt Nybua).

1959    Bekkelaget skole 100 år, stor feiring for alle elever. Het opprinnelig Bernhus skole.

1958    Narvesenkiosk bygges på Holtet nær Korsvold.

1958    Observasjonstårn av tre på toppen av Brannfjell, NGO, revet 1959.

1957    Ekeberg skole har 19 klasser, Bekkelaget skole hadde da 40 klasser.

1957    Skolebespisningen på Bekkelaget drives strengt med lærer Rugtvedt i spissen.

1957    Lambertseterbanen åpnes.

1956    Oslo Bystyre vedtar at Brannfjell ikke skal bebygges.

1956    Ekebergbanens busser kjørte nå 5 min. ruter fra byen til Lambertseter sammen med Sporveien

1956    Granheim (Nedre Bråten) i Raschs vei ved Utsynsveien overtas av Kolbjørn Jacobsen.

1955    Kiosk Ekebergveien - Raschs vei etter Thomas sin død drev Ingrid Pettersen.

1955    Ble det besluttet å rive Jomfruhagen ved Mosseveien da veien ble justert i dette området.

1954    Veslemøykoret, Aashild Stenseth, (50 år før et kor ved Johan Stenseth).

1954    Ekeberg skole åpnet og avlastet Bekkelaget med 7 klasser.

1954    Bekkelaget skole med 1165 elever fordelt på 46 klasser, mange tilhørte Ekeberg/Simensbråten

1954    Veltomta nord for kinobygg, forslag om i stedet å bygge en bensinstasjon.

1953    Drosjeholdeplass på Karlsrud i Raschs vei med kun en telefonboks ved gjerdet.

1953    Skoletannlegen på Bekkelaget i B blokka, men i tillegg en vogn i skolegården ved A blokka.

1953    Den Tyske Æreskirkegård nedlegges gravene (ca. 2800) flyttes til Alnabru.

1953    Ekebergbanens Busser overtas av Sporveien. De hadde rute byen, Abildsø og Sversvann.

1951    Asbjørn Eugen Pretorius, drev Fjellsol Kiosk 16.6.1949 til 19511954.   

1951    Ekeberg skole tas i bruk.

1950    Knut Klokk overtar som overlærer etter Emil Redse på Bekkelaget skole.

1950    Karlsrud butikk (ved Halling) kalt Hellerud, på siden av bygg inngang til manufaktur Øst.

1950    Nordstrands Kino i full drift, reprisekino med 375 sitteplasser og 6 nisjer på siden 42 plasser.

1949    Liten bensinstasjon i Steingrimsvei 39 eid av Samvirkelaget. Tank på 12 000 liter.

1947    Wannem, Elektro installatør og butikk Ekebergveien - Jomfrubråtveien.

1947    Nordstrand Samvirkelag på Karlsrud med finbakeri (wienerbrød og kaker).

1947    Elisenberg, Kongsveien 78, Holter Nilsen overtok.

1947    Ekebergsletta ble tilrettelagt som idrettsbaner, Rolf Hofmo talsmann.

1947    Bensinstasjon på Kastellet.

1946    Bank/apotek/bokhandel bygget på Holtet ble utvidet i bredden fra 7 til 11 vinduer på fasaden.

1941    Hjortehøyden (Bjerkelund) bebygget med et tårn av tyske militære.

1941    Bankran Aker Sparebank på Holtet 21.3.1941, hjemmefronten trengte penger.

1940    Ny brannstasjon innvies på kastellet ut mot Ekebergveien ved nr. 174

1940    Tilfluktsrom inn mot fjellveggen ved kinobygg, påbygget i 1942 og 1944.

1940    Oslo luftvernkommando kanoner 9. April: Bjerke, Ekeberg, Gressholmen, Holmen og Huk

1940    Oslo luftvernkommando 9. April: Kun en lyskastertropp hadde mobilisering på Brannfjell.

1940    Lyskastertropper 9.april Oslo: Brannfjell, Fornebu, Grefsen, Smestad og Ulven.

1940    Den Tyske Æreskirkegård ved Svenskesletta opprettes.

1940    Brannfjell inngjerdet radiostasjon ved Svarta, bygget av tyske militære i juni.

1939    Holtet Høyere skole åpnet, het først Bekkelaget Høyere skole til 1948.

1939    Nedre Bekkelaget skole for 1. til og med 3. klasse, så fortsatte de på Bekkelaget skole Holtet.

1939    Ruth Frisørsalong i kinobygget ved siden av Funkis.

1939   Tidligere Oslo Sparebankbygg (posthusbygg) forlenges mot nord, Holtet Elektriske flyttet inn

1939    Lille Ekeberg gjenværende våningshus brant, man greide å berge første etasje i dag barnehave.

1938    Bekkelaget skoles B blokk sto ferdig om høsten.

1938    Nordstrand Samvirkelag ny bygning på Karlsrud, kolonial, bakeri, fisk/kjøtt avdeling, pølsem.

1938    Telefonlinje til toppen av Brannfjell, Forsvaret ved Luftvernregimentet, Televerket la den.


1938    Brannstasjonen bygging starter (ferdig 1940) der den er i dag inntil Ekebergveien i nr. 174.


1937    Valhallveiens del «Utsiktsvingen» ble anlagt.

1937    Samvirkelag Nordstrand nybygg Karlsrud, pølsem., isenkram, kjøtt, kolonial og delikatesse.

1937    Kongsveien 100 på 0,9 mål selges fra Degnæs til Bekkelagshøgda Vel.

1937    Oslo Sparebank flytter ut og Sport og Farge inn.

1936    Lille Ekeberg den eldste bygningen (drengestua) brant ned.

1936    Funkis Konditori i kinobygget, skjenkebevilling ved A. Thorstensen.

1935    Nordstrands Kino med Funkis, Elektro butikk og Holtet Manufaktur åpnes

1935    Jomfrulund i Jomfrubråtveien ved Svenskesletta ble revet.

1935    Holtet Manufaktur, Sverre Grønland og Dagbjørg Grønland.

1935    Elektro, Winje og Meyer startet den elektriske butikken i kinobygg.

1934    Widerøe ønsket å anlegge liten flyplass for opplæring på Sletta, men får avslag.

1934    Flyplass planer på Ekebergsletta avvikles, Fornebo velges.

1933    Oslo Kommune kjøpte siste del av Ekeberg gård (gårdsbygg og 200 mål).

1933    Brannfjell Park Restaurant på Ryenenga brant ned.

1933    Brannvesen og Veivesen flyttet inn i felles garasjeanlegg ved Kastellet (der skole er i dag)

1932    Ola Bua, den første komplette kiosken.

1932    Johanne Pedersen (Günter) oppførte en liten kiosk 8,5 m2 Ekebergv. - Jomfrubråtv.

1932    Hele Ekebergsletta reserveres som flyplass for landbaserte fly.

1931    Trikkespor til Simensbråten kalt Ryenlinjen som var planen.

1931    Fix Kongsveien 82, skomaker, skobutikk, barberer og parfymeri (Kiosk).

1931    Bekkelaget skoles guttemusikkorps, lærer Velle dirigent

1930    Isenkram på Holtet overtas av William Maurice.

1930    Svarta dammen ble opprensket og gjort om til badeplass og turområde.

1929    Vanntanken på Brannfjell anlagt av Aker Vannverk.

1929    Thalén/Utsikten Café bygges, tegnet av byarkitekt Aars (samme som på Ballsletta i 1926).

1929    Steinbrudd og pukkverk på Strykejernstomta der kino kom (1929 – 1931).

1929    Sandstuveien 10 med melkebutikk startet også salg av bakervarer.

1929    Låven på Bernhus rives da Raschs vei ned til Holtet skal anlegges fra Ekebergv.

1929    Ekeberg hageby hadde 188 hus med 1269 innbyggere.

1929    Bekkelagshøgda Samvirkelag åpnet i Sandstuveien.

1923    Abelsø Arbeiderforening nybygg ved Ryenenga, Leide senere ut til Brannfjell Park Restaurant

1928    Nordstrandskinoen, byggetegninger ble innsendt. Den hadde plass til 245.

1928    Frisørsalong i Pareliusveien 2, etter posthus og Holtet Elektriske.

1928    Butikk (Framnæs) Bekkelagsv. - Solveien. Strand drev denne forretningen til etter 1960.

1927    Telefonsentral på Kastellet bygget og satt i drift, dekket hele området.

1927    Nordstrandruten (72 Skullerud bussen) startet som konkurrent til Ekebergbanens busser

1927    Holtet Apotek ble åpnet i det nye bankbygget til Aker Sparebank, her var også bokhandel

1927    Hellerud Samvirkelag startet i leide lokaler i Raschs vei 36.

1927    Ekebergrestauranten den nye murbygning påbegynnes, ble ferdig 1929.

1927    Banken bygde nytt bygg med 7 vinduer bank, bokhandel og apotek. Midlertidig bygg for 1 år

1926    Kiosk på oversiden av Ballsletta åpnes (et likt bygg ble satt opp som Kafé Utsikten i 1929).

1926    Nordpolekspedisjonen mellomlander med luftskip på Ekebergsletta (i dag minnesmerke).

1926    Luftskipsmast satt opp en på østre del av sletta for Amundsens Nordpolekspedisjon

1926    Luftskipshavn plan på vestre del av Sletta avvikles.

1926    Kiosk Ekebergveien – Raschs vei, ny eier Thomas Pettersen.

1926    Karl Jacobsen overtok O. J. Wadums bakeri (i kjelleren på Bernhus drengestue).

1926    Johan M. Hellandsaas drev butikken på Framnæs fra 1926 til 1928.

1926    Elisenberg i Kongsveien, Thonvald kjøpte fra Erik og Olav Espeland.

1925    Solkolonien på Brannfjell flyttes til Dal ved Eidsvold som feriekoloni.

1925    Bekkelaget skoles A blokk påbygget siste byggetrinn 4 klasserom i nord, totalt 15 klasserom

1925    Solbakkens Landhandleri ved eieren av huset Olaf Robert Halling.

1925    Drosjeholdeplass i Marienlunden Halvor Gulliksen setter opp hvilbod og dobbeltgarasje.

1925    E. Pedersen og Kleven startet Isenkram ved Raschs vei/Kongsveien (senere William Maurice)

1925    Kiosk Ekebergveien – Raschs vei, Astrid Løvstad f. Mørk, lå på Bernhus eiendom.

1925    Jomfrulund/Nordgården i Jomfrubråtveien 32 kafédrift stanset.

1925    Granstuen Landhandel i Granstuveien, Carl Olaf Braathen, fra 1958 broren Samuel (Øvre Bråten).

1925    Brannfjell, Minnegavehyttene 9 stk. sto ferdig på Brannfjell. Større enn de første 10.

1925    Bækkelaget Bokhandel åpnet på Holtet i et lite hus ved skolen.

1924    Melkebutikk i Sandstuveien 10 fru Andersen drev den.

1924    Melkeberg butikk i Vardeveien 63, Ole Kolbjørn Melkeberg bygde hus.

1924    Holtet Hageby start bygging ved Fagforeningens Kooperative Bolig og Byggeselskap.

1924    Elisenberg butikken i Kongsveien selges fra Helge Waaler til Espeland.

1924    Ekeberg Hageby start bygging fra Stamhusveien og nedover.

1924    Bussrute med Ekeberg Banen rute 71 Jernbanetorget – Enebakkveien (Skullerud, Sværsvann)

1923    Bekkelaget kirke innvies. (Det var 14 år før Bekkelaget ble egen Menighet)

1923    Åslien Kolonial og Fetevarer, i Kirkåsveien, bygget av Waths og Brodin.

1923    Turvei ned skråningen fra Sportsplassen til Vandingssten, bygget som nødsarbeid.

1923    Sletta ble reservert til luftskipshavn, Holtet Haveby og Ekeberg Haveby kunne bygges.

1923    Postpakkemestrenes Byggeselskap bygget ved Sandstuveien – Samvirkeveien.

1923    Politistasjonen Kongsveien 51, Smedstua, den første brannbilen var en Fiat.

1923    Parkvesenet ved bygartner Røhne stanset all sprengning av stein på Brannfjell.

1923    Kirkåsveien hadde opprinnelig navnet Rydningsveien.

1923    Formannskapet besluttet luftskipshavn på Ekebergsletta.

1923    Elisenberg i Kongsveien M. Michelsen selger butikken til Helge Waaler.

1923    Ekebergbanens kontor, Post og Christiania Sparebank i samme bygg på Holtet.

1923    Christiania (Oslo) Sparebank i nybygg m Posten (på andre siden av veien for Aker Sparebank)

1923    Brannfjell ble innlemmet som parkområde av bygartner, definert som Folkepark.

1923    Blomsterbutikk, Oscar Wilhelm Johnsen startet gartneri, Marienlundveien.


1923    Drosje, Halvor Gulliksen kjøpte tomt og satte opp hvilebod på vestsiden av trikkeskinner

1922    Veivesenet holdt til i en tidligere mølle ved Ljabru.

1922    Steinbrudd og pukkverk på Brannfjell, startet av Bolig direktøren for å utbedre veier.

1922    Mina Degnæs solgte butikken til Kristian Jens Wadum (der Jacobs er i dag).

1922    E. Pedersen startet Isenkram på sydenden Villa Folkvang v Skolev. (Schlytter og Bjarnø hus)

1922    Brannfjell administrasjon ble overført fra Leiegårdene til Parkutvalget.

1921   Låven på Smedstua på Ekebergsletta brant ned og man bygget ny

1921    Bekkelaget skoles A blokk får påbygget håndarbeidsrom på loftet.

1921    Granheim Landhandel i Raschs vei ved Utsynsveien overtas av Johan Johannesen Braaten.

1921    Einar Sundvold bygget huset Folkvang og drev kolonial. Senere Schlytter og Bjarnø.

1921    Bekkelagshøgda Vel stiftes, var tidligere en del av Selskapet Bekkelagshøidens Vel (Nedre B)

1921    Akers Sparebank inn i Villa Skotne.

1920    Ny stor arkitektkonkurranse om utbygging av sletta (blokker, rekkehus og eneboliger).

1920    Nordjordet under Ekeberg Hovedgård solgt.

1919    Ekebergbanen ønsket å bygge elektrisk dobbeltsporet kabelbane opptil Ekebergsletta.

1919    Brannfjell, Julegavehyttene (10 stk.) på Brannfjell. Norske Kvinners Sanitetsforening.

1918    M. Michelsen leiet ut sin butikk Elisenberg i Kongsveien til Ole Fjeldberg i 5 år.

1918    Granheim Landhandel i Raschs ved A. Mørstad overtas av Ustvedt.

1918    Bekkelaget skoles A blokk får påbygget mot sør med 3 + 2 klasserom.

1918    Butikken Framnæs. Solv./Bekkelv. Thonvald overtok etter Nils Jahnsen fra 1918 til 1926.

1917    Solkolonien (VG) for svake og sykelige jenter i byen åpnet på Brannfjell i nytt hus.

1917    Oslo Kommune hadde forpaktere til å drive Lille Ekeberg.

1917    Lille Ekeberg solgt til Oslo Kommune for kr 200 000.

1917    Kanonfundamenter på Brannfjell støpes (ved behov kan kanoner monteres).

1917    Første posthus i Pareliusveien 2, med inngang Holtveien.

1917    Ekebergsletta reguleringsplan laget av Arkitekt Oscar Hoff for Kr. Kommune.

1917    Ekebergbanen åpnet aviskiosk på Holtet holdeplass

1917    Ekebergbanen åpnet sommeren dette året.

1916    Kafe Fjellsol åpnet på Bekkelaget ved Mosseveien nord for Vandingssten og Jomfruhagen

1916    Paviljong fra Jubileumsutstillingen 1914 settes opp i Ekebergskråningen.

1915    Jomfrubråtens Café og Spisehalle i Jomfrubråtveien 41 avviklet.

1915    Granheim Landhandel i Raschs vei ved Utsynsveien åpnes.

1914    Tidemanns paviljong fra jubileumsutstillingen på Frogner ble gitt Kristiania Kommune.

1912    Lille Ekeberg (tinglyst) Nils Falk Ytter kjøpte for kr 60 800.

1912    Bernhus, Mina Degnæs startet butikk i drengestua (dette ble senere Jacobs).

1911    Bekkelaget skole fikk innlagt elektrisitet (strøm) som den første skole i Aker.

1911    Musikkpaviljong og utsiktsplass (der Ekebergrestauranten kom).

1911    Ekeberg Hovedgård unntatt gårdsbygninger og 200 mål solgt til Kristiania Kommune.

1911    Arctander byen ferdig.

1910    Skotne (senere bank-apotek-bokhandler hus) Skomaker Johannes Jensen bygget. 

1910    Bernhus «strykejern tomten» en parsell av mellom Ekebergveien – Kongsv.

1909    Hygga settet opp i Hyggeveien 10 (kom fra Raschs vei 26).

1909    BSK Bekkelaget Sportsklubb stiftes.

1908    Elisenberg, i Kongsveien M. Michelsen var da eier og drev butikk.

1906    Elisenberg, Kongsveien 78, Martinius Michelsen drev butikken.

1906    Bernhus skole skiftet navn til Bekkelaget folkeskole, forslag fra Skolestyret.

1905    Nordre Hellerud, Ole Larsen forpaktet og drev gårdsbruk.

1905    Hygga, en «sportsstue» bygget i Raschs vei 26, senere flyttet og ble Hygga.

1905    Anne Brannfjell døde. Hun bodde da i Gravergaten/Konows gate 23.

1904    Bernhus skole ny bygning 6 klasserom i 2 etg. (A blokka, senere påbygget mye, gule bygg)

1904    Sandstuen husmannsplass ble privat eiendom.

1903    Ekeberg gård solgte de første eiendommer ved Brannfjellveien.

1903    Degnæs kom til Bernhus gård. 

1902    Sandtak v. Sandstuen (Sandstuv. - Brannfellv). Det tilhørte Ekeberg Hovedgård, Kommunen kjøpte sand.

1900    Raschs vei (Hellerudveien) i grove trekk fra Ekebergveien til Karlsrud.

1900    Bekkelaget Politistasjon åpner i Kongsveien 79 i leide lokaler

1900    Vandingssten på Bekkelaget ved Mosseveien, hadde vært Restaurant og ble påbygget til bolighus.

1900    Framnes en villa i Bekkelagsveien /Solveien Nils Jahnsen startet sin egen kolonial.


Til eldre årganger


Til forsiden