Årstalloversikt for vårt område 1899 til 1650

(Versjon 2018 e) Denne siden er under arbeid, forslag og rettelser mottas: dag.jarnoy krøllalfa hotmail.no

1898    Traverbanen en stor eiendom under Bernhus skylddelt (utskilt og taksert).
1898    Svingen i Ekebergskrenten kjøpes av Norsk Bicyclefabrik.
1896    Sandstuveien (fra Sandstuen til Ekebergveien) anlegges.
1895    Vårli selges, tidligere Østre Tempelløkke under Ekeberg Hovedgård.
1894    Landhandleriet Elisenberg, ved Nils Jahnsen startet i leide lokaler i Kongsveien 78.
1894    Nordgården også kalt Jomfrulund ble bygget.
1894    Landhandleriet Elisenberg i Kongsveien 78 som det første på Bekkelagshøgda.
1893    Ormøya kirke på Bekkelaget ble innviet.
1893    Jomfrubråten uteservering i Jomfrubråtv. 47, ved boligen til Anton Andersen.

1891    Nordstrand Politistasjon opprettes ved Mosseveien med eget arresthus og brannpumpe
1891    Kongsveien ferdig, bygget av Kristiania Kommune for Aker K. Delte Berhus gård i to.

1890    Kilden Café (Mellombråten) i Jomfrubråtveien 31, tårnhuset.
1889    Fruebråten og Munkehagen Søndre (Ekebergskråningen) selges til Kristiania Kommune.
1888    Utsikten tidligere husmannsplass selges fra Nordseter gård.
1888    Birkelunden, Utsikten skiftet navn, nye eier Teodor Jensen på eiendom 157/16.
1885    Seterhøy bygges som landsted på tidligere Berget for malermester Wiehe eiendom 157/11.
1885    Saueløkken (Ved Flinders vei) eiendom 157/14 selges fra Nordseter gård.
1885    Berget med senere navn Seterhøy selges fra Nordseter gård.
1885    Aaslien (Stor tomt fra Kirkebakken og til nesten Raschs vei) eiendom 157/13.
1883    Lille Ekeberg solgt til Christian Dahl for kr 29 000.
1883    Bellevue (ved Seterhøybakken) eiendom 157/10 selges fra Nordseter gård 
1882    Toget anlagt langs Mosseveien med stasjonene Bekkelagety og Ljan.
1880    Nordstrand stoppested på jernbanen. Senere oppgradert til stasjon.
1880    Lille Ekeberg solgt til Ole Jacobsen kr 26 000.

1880    Hotellet, lite hus ved Smedstua, senere husmannsplass under Ekeberg Hovedgård.
1880    Furuholt eiendom 157/7 selges fra Nordseter gård til Gregersen.
1880    Bellevue Jomfrubråtveien 28 skilles ut. Bebygget før 1899.
1880    Aaslien (en stor navnløs tomt som fikk navn Aaslien) utskillesfra Nordseter gård. 
1879    Toglinje sydover fra byen åpnet. Bekkelaget og Ljan togstasjoner opprettet.
1878    Nordjordet under Ekeberg Hovedgård.

1878    Elverhøy Jomfrubråtveien 23 sommerhus bygges.
1876    Holtet gård A. L. Parelius kjøpte stedet som var nedlagt for å bruke det som landsted.
1876    Bernt Knutsens vei var gårds vei fra Ringshus og Nordre Hellerud til Lambertseterveien.
1874    Kastellet selges fra Nordseter gård.
1874    Ekeberglien fraflyttet, Anne Brannfjell og familie flyttet til Ryenbegv. 5
1866    Svenskestuen – Svenskesletten plass under Jomfrubråten (1838 – 1866)
1866    Landstedet Karlsborg ble kjøpt av L. Meyer.
1865    Stenhammer 157/3 selges fra Nordseter gård
1865    Jomfrubråten selges på tvangsauksjon. Kjøper L. Meyer deler gården i 2 og beholder skråningen.
1861    Høienholm i Brannfjellv. 8 selges av J. Christiansen som eier Svingen og skiller ut denne tomt på 10 mål.
1861    Engeland eiendom 134/3 under Lille Ekeberg, en villa tomt på 1,5 mål selges (Brannfjellv. 77).
1859    Bernhus skole åpnet (het først Bergenhus til 1871) på en 10 mål tomt fra Bernhus gård. Lærer P. L. Jørgensen.

1855    Lille Ekeberg solgte til Andrine Hansen for 2500 Spd.
1855    Lille Ekeberg  solgt til Peder Sørensen. Stedet var på 149 mål og fikk da navnet Sørensenløkka.
1854    Utsikten, forpaktet jord, solgt i 1902 (eiendom 151/2) under Ekeberg Hovedgård.
1854    Sørli eiendom 157/4 selges fra Nordseter gård 
1854    Lille Ekeberg Thomas J. Heftye & Sønn skiller ut og solgte til Anders Hansen Lilleåsen
1853    Ljabrochaucheen (Mosseveien) bygges fra Oslo og sydover.
1852    Svenskestua/Svenskesletta navn etter trefning i 1567, eiendom under Jomfrubråten.
1852    Sletten (Grønnesletten), plass under Ekeberg Hovedgård.
1850    Kolsrud (Karlsrud) kjøpes fra Lambertseter gård til Søndre Hellerud ved Bernt Knutsen.
1850    Amundløkka under Ekeberg Hovedgård.
1849    Anne Brannfjell gifter seg med Christen Evensen og bor på plassen Ekeberglien.
1846    Myra (Nybråten), plass under Ekeberg Hovedgård.
1844    Skoleveien (Fra Ekebergveien til Holtet gård)
1844    Lambertseterveien (denne er blant de eldste i området lenge før 1844)
1843    Anne Brannfjell fødte en sønn på plassen England (Frankrig) under Ekeberg gård.
1840    Søndre Hellerud selges fra enken etter oberst Rode til Bent A. Knudsen.
1838    Jomfrubråten til Ekebergveien (via Ballsletta) lenge før 1838. Veien ligger der fortsatt uten navn.
1837    Thomas Johannesen Heftye & Sønn kjøpte av Oslo Hospital Munkebråten og Lille Egeberg.
1833    Smedstua, småbruk under Ekeberg Hovedgård.
1833    Koia, kun et lite hus under Ekeberg Hovedgård.
1833    Ekeberglien husmannsplass, under Ekeberg Hovedgård.
1833    Brannfjell husmannsplass, under Ekeberg Hovedgård.
1830    Bent Andreas Knudsen fikk skysskontrakt også for Skyssjordet (ved Nordby).
1829    Bent Andreas Knudsen fikk skysskontrakt Prinsdal Skysstasjon i 10 år.
1829    Anne Marie Grue kjøpte Svingen en eiendom med 50 mål jord og mye skråning.
1825    Søndre Hellerud selges fra Hartvig Tambs Ørum til Oberst Hans Henrik Rode
1823    Kristineborg, løkke under Ekeberg Hovedgård.
1821    Erlandstuen (Ekebergbråten), plass under Ekeberg Hovedgård.
1818    Søndre Hellerud her bodde da oberst Rode kun til leie.
1817    Jacobsborg, senere kalt Nylendet husmannsplass under Ekeberg gård.
1809    Olseløkka under Ekeberg Hovedgård lå ved Flaggstanghøyden.
1809    Holtet småbruk selges fra Nordseter gård
1809    Hans Henrik Rode fulgte prins Frederik av Hessen til Norge.
1808    Grünerstuen (Grønnestua), under Ekeberg Hovedgård.
1808    Bakkeløkka plass under Ekeberg Hovedgård.
1807    Ekebergbråten (Nilsestuen / Pernillestuen) plass under Ekeberg Hovedgård.
1807    Bergeløkka plass under Ekeberg Hovedgård.
1806    Kullebund småbruk selges fra Nordseter gård.
1806    Bernhus småbruk selges fra Nordseter gård.
1805    Mordteløkka, småbruk under Ekeberg Hovedgård.
1802    Lille Ekeberg eller Munkebråten var da kun en fehavn (beiteplass for kyr).
1801    Wiinholtsløkka (ubebygget) under Ekeberg Hovedgård.
1801    Tempelløkka (ubebygget) under Ekeberg Hovedgård.
1791    Kneppe også kalt Lille Bekkelaget under Jomfrubråten ble skyldelt (utskilt).
1781    Ekeberg Stamhus blir opprettet.
1778    Ekeberg (Hoved) gård kjøpes av Søren Andreas Sørensen Røhrt
1776    Eng land, Engeland (senere Frankrike), under Ekeberg Hovedgård.
1776    Ekeberg Hovedgårds våningshus (dagens) påbygges til 2 etasjer
1773    Ringshus og Sandstuen nevnes, eier av Søndre Hellerud var Kanselliråd Schanche
1771    Berget Østre (Eng land) under Ekeberg Hovedgård.
1771    Berget Vestre (ved Templet) under Ekeberg Hovedgård.
1770    Ekeberg Hovedgårds våningshus (dagens) bygges i en etasje.
1767    Svingen første gang nevnt i Oslo Hospital kirke: Ole Olsøn Svingen var død.
1765    Sandstuen plass under Søndre Hellerud (litt før 1765)
1763    Berget (antakelig Vestre) under Ekeberg Hovedgård.
1761    Bernhus, Berent Larsen ryddet og bygde hus og han er opphavet til navnet.
1760    Sjursøya som har ligget under Jomfrubråten selges av Halvor Eriksen.
1760    Kongshavn auksjon kun på plassens hus.
1758    Ringsaker (Ringshus), 2 plasser kalt dette da Paul Amundsen solgte Søndre Hellerud
1758    Ole Augustinussønn på Kastellet kjøpte Søndre Hellerud gård
1753    Knut Knutsen på Nordseter eie (Antakelig han på Knutsbråten – Utsikten)
1748    Simensbråten under Ryen nevnes. Fadder Lisbeth Simensbråten.
1740    Castellet, Ole Augustinussen fikk bygsle av Nordseters eier Jacob Nilsen.
1737    Oslo Hospital forpakter bort: Store og Lille Munkeeng, Bagerengen. Munkebråten/Lille Ekeberg.
1733    Castellet var bebodd av Ole Augustinussen (militær).
1724    Pladsen Castellet staaende Stuebygning, var oppført av Ole Augustinussen (militær).
1719    Søndre Hellerud kjøpt av Nicolay Ring, sorenskriver i Aker.
1713    Kullebund på denne plassen bodde da Peder Halvorsen Kolbonden.
1713    Holtet på denne plassen bodde da Iver Knudsen Holtet.
1707    Templet under Ekeberg Hovedgård. Første husmannsplass under Ekeberg gård.
1704    Jomfrubråten (Braatten) enken etter Christian Stockfleth, Isabylla arver eiendommen.
1671    Lille Egeberg falleferdig Oslo Hospitals forstander J. Hagemester stevner Anne Heynesdatter.
1666    Ekeberg Lille (Munkebråten) var kun en rydningsplass i skatteliste.
1666    Egeberg (Store Ekeberg) var da en halvgård i skatteliste.
1670    Ekeberg gård her ble satt opp en kvart mil sten (ca. årstall)
1670    Den Fredrikshaldske Kongevei (dagens Ekebergveien) blir kjørbar vei.
1670    Nordseter gård (ved senere Kastellet) her ble satt opp en halv mil sten. (ca. årstall)
1664    Veietaten ble opprettet, påbud om halv mil og en mil sten på hovedveier.