Årstalloversikt for vårt område 1899 til 1650


(Versjon 2018 b) Denne siden er under arbeid, forslag og rettelser mottas: [email protected]

1898    Traverbanen en stor eiendom under Bernhus skylddelt.
1898    Svingen i Ekebergskrenten kjøpes av Norsk Bicyclefabrik
1896    Sandstuveien (fra Sandstuen til Ekebergveien) anlegges
1895    Vårli selges, tidligere østre Tempelløkke under Ekeberg Hovedgård.
1895    Landhandleriet Elisenberg, ved Nils Jahnsen startet i leide lokaler i Kongsveien 78.
1894    Nordgården også kalt Jomfrulund ble bygget.
1894    Landhandleriet Elisenberg i Kongsveien 78 det første på Bekkelagshøgda.
1893    Jomfrubråten uteservering i Jomfrubråtv. 47, ved bolig til Anton Andersen.
1891    Kongsveien ferdig, ble bygget av Kristiania Kommune for Aker Kommune.
1890    Kilden Café (Mellombråten) i Jomfrubråtveien 31, tårnhuset.
1889    Fruebråten og Munkehagen Søndre (Ekebergskråningen) selges til Kristiania Kommune
1888    Utsikten tidligere husmannsplass selges fra Nordseter gård
1888    Birkelunden, Utsikten skiftet navn, nye eier Teodor Jensen 157/16.
1885    Seterhøy bygges som landsted for malermester Wiehe 157/11
1885    Saueløkken (Ved Flinders vei)157/14 selges fra Nordseter gård
1885    Berget med senere navn Seterhøy selges fra Nordseter gård
1885    Aaslien (Stor tomt fra og med Utsikten til Aaslien) 157/13
1883    Lille Ekeberg solgt til Christian Dahl for kr 29 000
1883    Bellevue (Ved Seterhøybakken) 157/10 selges fra Nordseter gård 
1882    Toget anlagt langs Mosseveien
1880    Lille Ekeberg solgt til Ole Jacobsen kr 26 000
1880    Hotellet, lite hus, senere husmannsplass under Ekeberg Hovedgård.
1880    Furuholt 157/7 selges fra Nordseter gård til Gregersen
1880    Bellevue Jomfrubråtveien 28 skilles ut. Bebygget før 1899.
1880    Aaslien (En stor tomt)157/8 selges fra Nordseter gård 
1878    Nordjordet under Ekeberg Hovedgård.
1878    Elverhøy Jomfrubråtveien 23 sommerhus bygges
1876    Holtet gård A. L. Parelius kjøpte stedet for å bruke den som landsted.
1876    Bernt Knutsens vei (fra Nordre Hellerud til Lambertseterveien)
1874    Kastellet selges fra Nordseter gård
1874    Ekeberglien fraflyttet, Anne Brannfjell og familie flyttet til Ryenbegv. 5
1866    Svenskestuen – Svenskesletten plass under Jomfrubråten (1838 – 1866)
1866    Landstedet Karlsborg ble kjøpt av L. Meyer.
1865    Stenhammer 157/3 selges fra Nordseter gård
1865    Jomfrubråten tvangsauksjon.
1861    Høienholm i Brannfjellv. 8 selges av J. Christiansen som eier Svingen og skiller ut tomt på 10 mål.
1861    Engeland 134/3 under Lille Ekeberg, en tomt på 1 1/2 mål inntil husmannsplassen under Ekeberg
1855    Lille Ekeberg solgte til Andrine Hansen for 2500 Spd.
1855    Lille Ekeberg  solgt til Peder Sørensen. Stedet var på 149 mål og fikk da navnet Sørensenløkka.
1854    Utsikten, forpaktet jord, solgt i 1902 (151/2) under Ekeberg Hovedgård.
1854    Sørli 157/4 selges fra Nordseter gård 
1854    Lille Ekeberg Thomas J. Heftye & Sønn skiller ut solgt til Anders Hansen Lilleåsen
1853    Ljabrochaucheen (Mosseveien)
1852    Svenskestua/Svenskesletta navn etter trefning i 1567, under Jomfrubråten.
1852    Sletten (Grønnesletten), under Ekeberg Hovedgård.
1850    Kolsrud kjøpes fra Lambertseter til S. Hellerud.
1850    Amundløkka under Ekeberg Hovedgård.
1849    Anne Brannfjell gifter seg med Christen Evensen og bor på Ekeberglien
1846    Myra (Nybråten), under Ekeberg Hovedgård.
1844    Skoleveien (Fra Ekebergveien til Holtet gård)
1844    Lambertseterveien (denne er blant de eldste i området lenge før 1844)
1843    Anne Brannfjell fødte en sønn på plassen England
1840    Søndre Hellerud selges fra enken etter oberst Rode til Bent A. Knudsen.
1838    Jomfrubråten til Ekebergveien (via Ballsletta) lenge før 1838.
1837    Thomas Johannesen Heftye & Sønn kjøpte av Oslo Hospital Munkebråten og Lille Egeberg
1833    Smedstua, småbruk under Ekeberg Hovedgård.
1833    Koia, lite hus under Ekeberg Hovedgård.
1833    Ekeberglien husmannsplass , under Ekeberg Hovedgård.
1833    Brannfjell husmannsplass, under Ekeberg Hovedgård.
1830    Bent Andreas Knudsen fikk kontrakt også for Skyssjordet (ved Nordby).
1829    Bent Andreas Knudsen fikk kontrakt Prinsdal Skysstasjon i 10 år.
1829    Anne Marie Grue kjøpte Svingen eiendom med 50 mål jord og mye skråning
1825    S. Hellerud selges fra Hartvig Tambs Ørum til Oberst Hans Henrik Rode
1823    Kristineborg, løkke under Ekeberg Hovedgård.
1821    Erlandstuen (Ekebergbråten), under Ekeberg Hovedgård.
1818    Søndre Hellerud her bodde oberst Rode kun til leie.
1817    Jacobsborg – Nylendet husmannsplass under Ekeberg gård
1809    Olseløkka under Ekeberg Hovedgård.
1809    Holtet selges fra Nordseter gård
1809    Hans Henrik Rode fulgte prins Frederik av Hessen til Norge.
1808    Grünerstuen (Grønnestua), under Ekeberg Hovedgård.
1808    Bakkeløkka under Ekeberg Hovedgård.
1807    Ekebergbråten (Nilsestuen / Pernillestuen) under Ekeberg Hovedgård.
1807    Bergeløkka under Ekeberg Hovedgård.
1806    Kullebund selges fra Nordseter gård
1806    Bernhus selges fra Nordseter gård
1805    Mordteløkka, småbruk under Ekeberg Hovedgård.
1802    Lille Ekeberg eller Munkebråten var kun en fehavn (beiteplass for kyr)
1801    Wiinholtsløkka under Ekeberg Hovedgård.
1801    Tempelløkka under Ekeberg Hovedgård.
1791    Kneppe under Jomfrubråten ble skyldelt (utskilt)
1781    Ekeberg Stamhus blir opprettet
1778    Ekeberg Hovedgård kjøpes av Søren Andreas Sørensen Røhrt
1776    Eng land, Engeland (senere Frankrike), under Ekeberg Hovedgård.
1776    Ekeberg Hovedgårds våningshus (dagens) påbygges til 2 etasjer
1773    Ringshus og Sandstuen nevnes, eier av S. Hellerud Kanselliråd Schanche
1771    Berget Østre (Eng land) under Ekeberg Hovedgård.
1771    Berget Vestre under Ekeberg Hovedgård.
1770    Ekeberg Hovedgårds våningshus (dagens) bygges i en etasje
1767    Svingen første gang nevnt O.H. kirke: Ole Olsøn Svingen var død
1765    Sandstuen under Søndre Hellerud (litt før 1765)
1763    Berget (antakelig Vestre) under Ekeberg Hovedgård.
1761    Bernhus, Berent Larsen ryddet og bygde hus og han er opphavet til navnet
1760    Sjursøya som har ligget under Jomfrubråten selges av Halvor Eriksen.
1760    Kongshavn auksjon kun på plassens hus.
1758    Ringsaker, 2 plasser kalt dette da Paul Amundsen solgte S. Hellerud
1758    Ole Augustinussønn kjøper Søndre Hellerud gård
1753    Knut Knutsen på Nordseter eie (Antakelig Knutsbråten – Utsikten)
1748    Simensbråten under Ryen nevnes. Fadder Lisbeth Simensbråten.
1740    Castellet, Ole Augustinussen får bygsle av Nordseters eier Jacob Nilsen.
1737    Oslo Hospital forpakter bort: Store og Lille Munkeng, Bagerengen. Munkebråten/Lille Ekeberg.
1733    Castellet er bebodd av Ole Augustinussen
1724    Pladsen Castellet staaende Stuebygning, er oppført av Ole Augustinussen
1719    Søndre Hellerud kjøpt av Nicolay Ring, sorenskriver i Aker
1713    Kullebund (Peder Halvorsen Kolbonden).
1713    Holtet (nevnes Iver Knudsen Holtet).
1707    Templet under Ekeberg Hovedgård.
1704    Jomfrubråten (Braatten) enken etter Christian Stockfleth, Isabylla arver.
1700    Ekeberg gård det ble satt opp en kvart mil sten (ca.)
1700    Den Fredrikshaldske Kongevei
1700    Nordseter gård (Kastellet) ble satt opp en halv mil sten. (ca.)
1671    Lille Egeberg falleferdig Oslo Hospitals forstander J Hagemester stevner Anne Heynesdatter
1666    Ekeberg Lille (Munkebråten) var kun en rydningsplass i skatteliste
1666    Egeberg (Store Ekeberg) var da en halvgård i skatteliste
1664    Veietaten ble opprettet, påbud om halv mil og en mil sten på hovedveier