Foto fra Vestbrynet 1


Vestbrynet 1 var huset til Jenny og Ragnar Øye.

Foto er fra ca. 1939, det er unikt da det var fargefoto tatt av sønnen Roar Øye som var fotograf.Tegning som viser grunnflate på 26 kvadratmeter og fasade i 1922.
Da var det kun en sommerbolig. Det var ikke lov å bruke boligen hele året. Når man senere bygget nytt våningshus skulle sommerhytte rives.
Den ble aldri revet.

Det bodde 2 familier i dette lille huset i 1932 når mine besteforeldre Jenny og Ragnar Øye kjøpte det.

Veranda ble innebygget.

Huset ble påbygget i 1945 og det ble innvendig trapp til loft hvor det var 2 små rom.
Under trappen ble det WC og senere en liten dusj.

Huset ble påbygget som nevnt over, men det ble ikke mer enn 6 x 6 meter i grunnflate (36 kvadratmeter).

Foto fra rett før huset ble revet i 1986.

.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: Bekkelagshistorie.no

Til side Foto